‘Rhyfeddwch’!

Cymerwch ran a rhyfeddwch at yr hyn y gallwch ei ddarganfod mewn amgueddfa yn agos atoch chi. Edrychwch ar adran Beth Sydd Ymlaen i ddod o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi ac mae llawer AM DDIM.

Digwyddiadau i ddod

Y newyddion diweddaraf

 • Lansio Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2018 yn Yr Ysgwrn

  Mae'r Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Twristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas AC,.Darllen mwy

 • Dewch i ryfeddu ar amgueddfeydd Cymru!

  Mae amgueddfeydd ar draws y wlad yn brysur paratoi ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni, gaiff ei chynnal.Darllen mwy

 • Ken Skates yn dangos ei gefnogaeth i Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

  Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, yn trafod pwysigrwydd amgueddfeydd a’r.Darllen mwy

 • Rhyfeddwch mewn amgueddfeydd ledled Cymru

  Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo arlwy ddiwylliannol arbennig Cymru yng Ngŵyl.Darllen mwy