‘Rhyfeddwch’!

Cymerwch ran a rhyfeddwch at yr hyn y gallwch ei ddarganfod mewn amgueddfa yn agos atoch chi. Edrychwch ar adran Beth Sydd Ymlaen i ddod o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi ac mae llawer AM DDIM.

Digwyddiadau i ddod

Y newyddion diweddaraf

 • Prosiectau marchnata gwych yn llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd Cymru!

  Mae staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd o bob rhan o Gymru yn bresennol mewn seremoni wobrwyo.Darllen mwy

 • Pam fod Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn wych ar gyfer eich gwasanaeth chi!

  Mae Gwobrau Marchnata 2017 bron â chyrraedd a chredwn ei fod yn amser gwych i adlewyrchu ar sut gallant.Darllen mwy

 • Nadolig Llawen!

  I gael gwybod pryd y bydd eich amgueddfa ar agor dros y Nadolig, ewch i’n tudalen hafan, ewch i ‘Amgueddfeydd’,.Darllen mwy

 • Diolch!

  Diolch i bawb a gymerodd ran yn y Diwrnod Meddiannu gwych ar Ddydd Iau Tachwedd 10fed Cawsom.Darllen mwy