‘Rhyfeddwch’!

Cymerwch ran a rhyfeddwch at yr hyn y gallwch ei ddarganfod mewn amgueddfa yn agos atoch chi. Edrychwch ar adran Beth Sydd Ymlaen i ddod o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi ac mae llawer AM DDIM.

Digwyddiadau i ddod

 • Gwyntyll hudol

  Darllen mwy

 • Creaduriaid Rhyfeddol

  [caption id="attachment_4501" align="aligncenter" width="300"]Darllen mwy

 • Clwb Ffilmiau i Deuluoedd: Kubo and the Two Strings

  Darllen mwy

 • Gweithgareddau ‘Llais Ieuenctid’ Kids in Museums: rhowch bobl ifanc wrth galon yr hyn a wnewch

  Dydd Iau 23ain Mawrth 2017 12.30 – 16.30 Storiel, Gwynedd Digwyddiad rhad ac am ddim,.Darllen mwy

Y newyddion diweddaraf

 • Pam fod Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn wych ar gyfer eich gwasanaeth chi!

  Mae Gwobrau Marchnata 2017 bron â chyrraedd a chredwn ei fod yn amser gwych i adlewyrchu ar sut gallant.Darllen mwy

 • Nadolig Llawen!

  I gael gwybod pryd y bydd eich amgueddfa ar agor dros y Nadolig, ewch i’n tudalen hafan, ewch i ‘Amgueddfeydd’,.Darllen mwy

 • Diolch!

  Diolch i bawb a gymerodd ran yn y Diwrnod Meddiannu gwych ar Ddydd Iau Tachwedd 10fed Cawsom.Darllen mwy

 • Amgueddfeydd rhyfeddol

  Yn ystod hanner tymor mis Hydref, dathlodd amgueddfeydd ledled Cymru gynnig ddiwylliannol rhagorol i Gymru.Darllen mwy