‘Rhyfeddwch’!

Cymerwch ran a rhyfeddwch at yr hyn y gallwch ei ddarganfod mewn amgueddfa yn agos atoch chi. Edrychwch ar adran Beth Sydd Ymlaen i ddod o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi ac mae llawer AM DDIM.

Digwyddiadau i ddod

 • Adeiladu’r Dyn Gwiail

  Mae'r Dyn Gwiail yn ôl - ac mae angen eich help arnom i'w adeiladu yn ein gweithdai.Darllen mwy

 • Awchu Afiach

  Dewch ar daith gyda’r Arweinwyr Arswydus i rai o gorneli tywyllaf Sain Ffagan dros hanner tymor. Taith.Darllen mwy

 • Go Batty!

  Fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru, bydd Amgueddfa Brycheiniog yn cynnal digwyddiad Celf a Chrefft Calan.Darllen mwy

 • Llosgi’r Dyn Gwiail

  Y newyddion cyffrous yw bod y Dyn Gwiail yn ôl! Helpwch ni i’w adeiladu yn ein gweithdai dros yr wythnosneu.Darllen mwy

Y newyddion diweddaraf

 • Ewch ar antur yr haf yma!

  Mae 2016 yn Flwyddyn o Antur yng Nghymru felly os ydych yn chwilio am weithgareddau hwyliog, anturus a.Darllen mwy

 • DWY AMGUEDDFA YNG NGHYMRU AR Y RHESTR FER AM Y TRO CYNTAF AR GYFER GWOBR FWYAF PRYDAIN I AMGUEDDFEYDD

  Am y tro cyntaf, mae dwy amgueddfa yng Nghymru wedi cael lle ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Amgueddfeydd.Darllen mwy

 • Ewch ar antur yn ystod yr hanner tymor!

  Mae 2016 yn Flwyddyn o Antur yng Nghymru felly os ydych yn chwilio am weithgareddau hwyliog, anturus a.Darllen mwy

 • Amgueddfa o Gymru ar restr fer cystadleuaeth gelfyddydol y Deyrnas Unedig

  Mae Parc Treftadaeth y Rhondda a restr fer cystadleuaeth Connect! fel rhan o ŵyl genedlaethol Amgueddfeydd.Darllen mwy