Monthly Archives: December 2016

Nadolig Llawen!

I gael gwybod pryd y bydd eich amgueddfa ar agor dros y Nadolig, ewch i’n tudalen hafan, ewch i ‘Amgueddfeydd’, dewch o hyd i’r amgueddfa darllen mwy

Diolch!

Kids in museums logo
Diolch i bawb a gymerodd ran yn y Diwrnod Meddiannu gwych ar Ddydd Iau Tachwedd 10fed Cawsom y Diwrnod Meddiannu gorau a fu ar Dachwedd y darllen mwy

Amgueddfeydd rhyfeddol

Yn ystod hanner tymor mis Hydref, dathlodd amgueddfeydd ledled Cymru gynnig ddiwylliannol rhagorol i Gymru yng Ngŵyl Amgueddfeydd Cymru 2016. Gyda darllen mwy