Making this Half Term Historic!

Amgueddfa Llandudno yn dathlu Gŵyl Amgueddfeydd Cymru mewn steil trwy ennill grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Wrth i Wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gychwyn mae mwy o resymau nac arfer i ddathlu yn Llandudno gan fod amgueddfa’r dref wedi ennill grant sylweddol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i wella’r atyniad treftadaeth pob tywydd ym mhrif gyrchfan wyliau Cymru.

Ffurfiwyd Amgueddfa Llandudno, sy’n eiddo i’r Chardon Trust ac sydd hefyd yn cael ei rheoli ganddo, yn 1926 trwy gymynrodd Francis Edouard Chardon, casglwr lleol a adawodd ei dŷ a’i gynnwys i bobl Llandudno ar gyfer eu dysgu a’u mwynhad.

Mae CDL wedi cytuno rhoi £120,000 mewn arian datblygu, gyda’r posibiliad o ddarparu swm ychwanegol o £862,000 tuag at y prosiect £1.5 miliwn.

Mae’r cynlluniau ar gyfer y prosiect yn cynnwys ehangu’r amgueddfa er mwyn gallu gosod lifft i wneud yr adeilad yn gwbl hygyrch, creu llecyn pwrpasol i deuluoedd ar gyfer dysgu a defnydd cymunedol, a darparu dehongliad newydd a chyffrous, ynghyd â rhaglen o ddenu mwy o wirfoddolwyr a chynnig cefnogaeth a hyfforddiant iddynt.

Roedd Roy Haley o Amgueddfa Llandudno wrth ei fodd gyda’r cyhoeddiad: “Rydym ar ben ein digon i ni gael y pecyn ariannu hwn, fydd nid yn unig yn ein galluogi i wneud y gwelliannau, ond a fydd hefyd yn sicrhau y gallwn greu profiad diddorol, cyfoes wedi’i adfywio fydd yn apelio i’n holl ymwelwyr. Mae’n rhaid inni godi mwy o arian o hyd i gwblhau’r prosiect, ond mae cyngor ymarferol a chefnogaeth ariannol CDL yn gymorth enfawr i’r amgueddfa.

“Wrth inni ymuno yn nathliadau Wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru byddwn eisiau ysbrydoli ein cymuned leol ac ymwelwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt i archwilio treftadaeth ddiddorol ein tref, sydd o bwys cenedlaethol: Llandudno – Brenhines Cyrchfannau Gwyliau Cymru.”

Ychwanegodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Cymru: “Wrth inni ddathlu Wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru, mae’n addas y gallwn gyhoeddi’r gefnogaeth ariannol hon. Mae amgueddfeydd yn sylfaenol i gael dealltwriaeth o’n gorffennol, ac mae parhau i’w datblygu yn allweddol.

“Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol gallwn gefnogi ein hatyniadau cenedlaethol mawr yn ogystal â chanolfannau lleol fel Amgueddfa Llandudno, sy’n cyflawni rôl mor bwysig yn gofalu am gasgliadau a’u cyflwyno i’r cyhoedd mewn ffordd ddiddorol a chyffrous. Bydd y buddsoddiad yn yr amgueddfa yn hwb enfawr i Landudno a’r cylch, lle mae twristiaeth yn rhan mor allweddol o’r economi.”

Mae Amgueddfa Llandudno yn cynnig cip ar y gorffennol trwy gasgliadau helaeth o hanes cymdeithasol a chasgliadau archaeolegol pwysig o Landudno a’r ardaloedd cyfagos, ynghyd â rhaglen gyfnewidiol o arddangosfeydd a gweithgareddau cysylltiol. Ar hyn o bryd mae’r amgueddfa ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn – ffoniwch 01492 876517 i gael manylion.

Cynhelir Wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref ac 1 Tachwedd a bydd amgueddfeydd ar hyd a lled Cymru yn agor eu drysau a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau o bob math, llawer ohonynt yn rhad ac am ddim.

Er mwyn cael gwybod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi ewch i amgueddfeydd.cymru ac edrychwch yn yr adran Beth Sydd ‘Mlaen.

Ychwanegu eich sylw