Blog

Amgueddfeydd rhyfeddol

Yn ystod hanner tymor mis Hydref, dathlodd amgueddfeydd ledled Cymru gynnig ddiwylliannol rhagorol i Gymru yng Ngŵyl Amgueddfeydd Cymru 2016.

Gyda hyd at 30 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal bob dydd, yr oedd cryn dipyn ar gael i bobl ei fwynhau yn eu hamgueddfa leol, gan gynnwys dull o roi cyfle i ymwelwyr gael siawns i’w profi mewn ffordd hollol newydd – gyda’r nos! Roedd hyn drwy fenter Amgueddfeydd Liw Nos, sy’n cynnig profiad ar-ôl-cau unigryw.

Mae amgueddfeydd hynod ledled Cymru, wedi eu llenwi gydag eitemau cyfareddol sy’n ein cynorthwyo i ddeall ein gorffennol mewn dull na all llyfr ei wneud ar ei ben ei hun, ac mae’r ŵyl flynyddol hon yn rhoi cyfle gwych i’r cyhoedd ddarganfod yr hyn y mae amgueddfeydd yn ei wneud a beth y maent yn ei gynnig yn eich cymuned chi.

Ychwanegu eich sylw