Amgueddfeydd

Byddwch yn rhyfeddu at yr hyn y gallwch ei ddarganfod mewn amgueddfa yn agos atoch chi!

Mae yna ymhell dros 100 o amgueddfeydd ar hyd a lled Cymru gyda chasgliadau ar bopeth o hanes cymdeithasol i archeoleg, celfyddyd gain i wyddoniaeth a meddygaeth.

Ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych amser i ymweld â phob un – rydym wedi hwyluso’r dasg o ddewis yr un sy’n iawn i chi.

Yn ôl rhanbarth

Dewiswch amgueddfa yn eich ardal chi