Making this Half Term Historic!

BETH AM HANNER TYMOR HANESYDDOL?

Os ydych chi’n chwilio am dipyn o deithio amser ac antur hanesyddol, mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ei ddarparu Hanner Tymor Hydref hwn, rhwng 26 Hydref a 3 Tachwedd. Bydd anturiaethau fflachlamp o amgylch amgueddfeydd gyda’r nos, dirgelion hanesyddol i’w datrys, dros ddwy fil o flynyddoedd i deithwyr amser eu harchwilio, gweithdai celf a chrefft a halibalŵ Calan Gaeaf! Fel pe na bai hynny’n ddigon, bydd sgyrsiau, darlithoedd, cyfleoedd i rannu a recordio atgofion a chipolwg prin y tu ôl i’r llenni mewn amgueddfeydd ledled y tir. O Gaerdydd i Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin i Erddig, bydd amgueddfeydd ar garreg eich drws yn byrlymu â gweithgareddau, a bydd llawer ohonynt am ddim. Am hanner tymor hanesyddol, ymunwch yn yr hwyl!

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, sef y corff strategol ar gyfer gweithwyr proffesiynol amgueddfeydd ac orielau celf yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae’n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd unigryw achrededig Cymru, o’r rhai bach iawn i’n hamgueddfeydd cenedlaethol gwych. Gyda’i gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn adrodd stori Cymru, ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer archwilio a dysgu am ein hunaniaeth leol a chenedlaethol, a sut rydym wedi byw yma yng Nghymru ers gwawrddydd dynoliaeth. 

Wrth siarad am yr Ŵyl, dywedodd Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, Victoria Rogers, “Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn sbardun i’n hamgueddfeydd rhyfeddol yng Nghymru greu digwyddiadau i gysylltu ymhellach â’u cymunedau lleol, ac i gyffroi cenhedlaeth newydd am ein hanes a straeon am ein milltir sgwâr. Yn ogystal, rydym yn croesawu ymwelwyr o bob cwr o’r byd i ymgysylltu â stori ein Cenedl. Mae amgueddfeydd yn ganolfannau dysgu, ond maen nhw hefyd yn llefydd dirgel, llawn antur a hwyl, ac mae yna ddigon o hynny yn ystod yr Ŵyl! ”

Mae ymweliadau ag amgueddfeydd yng Nghymru yn cyfrannu £ 78.3 miliwn i’n heconomi bob blwyddyn. Yn ogystal, maent yn cyfrannu’n gadarnhaol at gyflogaeth a datblygiad gyrfaoedd ac mae ystadegau’n dangos bod ymweld ag amgueddfeydd yn cynyddu ein synnwyr o les yn sylweddol hefyd. 

Dros hanner tymor mis Hydref, ledled Cymru bydd ein hamgueddfeydd yn byrlymu a gweithgaredd o ymweliad Dippy ‘r Dinosor ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd a Diwrnod y Ddraig yn Amgueddfa Rhaeadr i anturiaethau fflachlamp mewn amgueddfeydd gyda’r nos, cyfle i roi cynnig ar fwmeiddio yng Nghanolfan yr Aifft yn Abertawe, teithiwch amser yn ôl i’r Ail Ryfel Byd yn Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol, Caernarfon, dathliad o bopeth Japaneaidd yn Amgueddfa Pont-y-pŵl, cyfle i ail-greu chwedl Henwen yn Oriel Môn, archwiliad o’r lleuad a gwibdaith wyddonol yn yr Amgueddfa’r Glannau, Abertawe a’r cyfle i gael cipolwg ar gasgliad Hanes Naturiol Bramwell Prifysgol Bangor. Os nad oedd hynny’n ddigon, mae yna hefyd cyfle i wneud llusernau a gorymdaith i goffáu’r tân ym Melin Cambrian, 100 mlynedd yn ôl, archwiliad o anatomeg Amgueddfa Cwm Cynon, rhith-realiti yn Big Pit, hwyl Ganol Oesol, helfa am Wali yn Amgueddfa Caerdydd, celf i fabanod yn Oriel Glynn Vivian a llu o grefftau a halibalŵ Calan Gaeaf i’r teulu cyfan mewn amgueddfeydd ac orielau ledled Cymru.

Ac nid ar gyfer plant a theuluoedd yn unig y mae gweithgaredd yr Ŵyl. Bydd sgyrsiau, dosbarthiadau celf i oedolion, cyfle i archwilio casgliad tecstilau Erddig, sesiynau hel atgofion o ddiwydiant gweithgynhyrchu’r Drenewydd, darlithoedd ac ymweliadau y tu ôl i’r llenni a cyfleoedd i agosáu at arteffactau a chasgliadau gwerthfawr y Genedl. A’r newyddion gwych yw bod llawer o ddigwyddiadau’r Ŵyl yn hollol AM DDIM! 

 

Ychwanegu eich sylw