Cysylltu

TRWY’R POST:

Four Cymru

4 The Science Park
Aberystwyth SY23 3AH

 

DROS Y FFÔN: 01970 300001
TRWY E-BOST: MuseumsFestival@four.cymru

Cysylltwch â’ch amgueddfa leol

Amgueddfeydd lleol

Gwybodaeth am amgueddfeydd

Storiel

Cyfeiriad:

STORIEL
Ffordd Gwynedd,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 1DT

Ffôn:01248 353 368

Amgueddfa Trefynwy

Cyfeiriad:

Heol y Priordy,
Trefynwy,
Sir Fynwy,
NP25 3XA

Ffôn:rachaelrogers@monmouthshire.gov.uk

Newtown Textile Museum

Ffôn:01686 622024

Amgueddfa Stori Caerdydd

Ffôn:02920 346214

Swtan Welsh Heritage Museum Church Bay Anglesey.

Cyfeiriad:

Margaret Own

Ffôn:01407 730186

Amgueddfa Hanes Natur Brambell

Cyfeiriad:

Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Adeilad Brambell, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2UW

Ffôn:01248 353368

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru

Cyfeiriad:

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Golfa Lewis Merthyr, Coed Cae Road, Trehafod, Rhondda Cynon Taf, CF37 2NP

Ffôn:01443 682036

Oriel Gelf Glynn Vivian

Cyfeiriad:

Oriel Gelf Glynn Vivian, Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DZ

Ffôn:01792 516900

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad:

Ffordd Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3RD

Ffôn:(029) 2057 3600

Plas Newydd

Cyfeiriad:

Plas Newydd, Llanfair-pwll, Ynys Môn, LL61 6DQ

Ffôn:01248 714795

Amgueddfa Tredegar a’r Cylch

Ffôn:01495-726506

Tŷ a Pharc Tredegar

Cyfeiriad:

Tŷ Tredegar, Casnewydd, NP10 8YW

Ffôn:01633 815880

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfeiriad:

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, CF5 6XB

Ffôn:02920 573500

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Cyfeiriad:

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, Sgwâr John Frost, Casnewydd, NP20 1PA

Ffôn:01633 656656

Amgueddfa a Chanolfan Hanes Lleol Nelson

Cyfeiriad:

Amgueddfa a Chanolfan Hanes Lleol Nelson, Neuadd y Farchnad Newydd, Stryd y Priordy, Trefynwy, Sir Fynwy, NP25 3XA

Ffôn:01600 710630

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cyfeiriad:

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Y Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd, NP18 1AE

Ffôn:02920 573 550

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfeiriad:

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Ffôn:02920 573000

Firing Line: Amgueddfa’r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Ddehongli, Castell Caerdydd, Caerdydd, CF10 3RB

Ffôn:02920 873623

Amgueddfa’r Bont-faen a’r Cylch

Cyfeiriad:

Amgueddfa’r Bont-faen a’r Cylch, Celloedd Neuadd y Dref, Neuadd y Dref, Y Bont-faen, Bro Morgannwg CF71 7DD

Ffôn:01446 775139

Amgueddfa Cas-gwent

Cyfeiriad:

Amgueddfa Cas-gwent, Bridge Street, Cas-gwent, Gwent NP16 5EZ

Ffôn:01291 625981

Amgueddfa Criced Cymru CC4

Cyfeiriad:

National Cricket Centre, SWALEC Stadium, Glamorgan

Amgueddfa’r Castell a’r Gatrawd, Trefynwy

Cyfeiriad:

Y Castell, Sir Fynwy, NP25 3BS

Ffôn:01600 772175

Amgueddfa Caerdydd

Cyfeiriad:

Amgueddfa Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH

Ffôn:02920 788334

Castell Caerdydd

Cyfeiriad:

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB

Ffôn:02920 878100

Castell Caldicot

Cyfeiriad:

Castell Caldicot, Ffordd yr Eglwys, Caldicot, Sir Fynwy, NP26 4HU

Ffôn:01291 420241

Amgueddfa’r Fenni

Cyfeiriad:

Amgueddfa a Chastell y Fenni, Stryd y Castell, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5EE

Ffôn:01873 854 282

Amgueddfa Abertawe

Cyfeiriad:

Amgueddfa Abertawe, Ffordd Fictoria, yr Ardal Forwrol, Abertawe, SA1 1SN

Ffôn:01792 653763

Amgueddfa Glowyr De Cymru

Cyfeiriad:

Afan Forest Park, Cynonville,

Ffôn:01639 851833

Amgueddfa Porthcawl

Cyfeiriad:

Hen Orsaf yr Heddlu, Stryd Ioan, Porthcawl, CF36 3DT

Ffôn:01656 788853

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad:

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth, Yr Ardal Forwrol, Abertawe, SA1 3RD

Ffôn:02920 573600

Oriel Gelf Glynn Vivian

Cyfeiriad:

Oriel Gelf Glynn Vivian, Swyddfeydd Gweinyddol, d/o Ystafell 249, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE

Ffôn:01792 516900

Canolfan Eifftaidd, Prifysgol Abertawe

Cyfeiriad:

Canolfan Eifftaidd, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Ffôn:01792 295960

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd

Cyfeiriad:

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Bryn y Cei, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7BX

Ffôn:01834 842279

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod

Cyfeiriad:

Rhiw’r Castell, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP

Ffôn:01834 842809

Amgueddfa Maenor Scolton

Cyfeiriad:

Amgueddfa Maenor Scolton, Bethlehem, Sir Benfro, SA62 5QL

Ffôn:01437 731328

Bwthyn Penrhos

Cyfeiriad:

Bwthyn Penrhos, Llanycefn, Maenclochog, Sir Benfro, SA66 7XT

Ffôn:01437 731328

Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard

Cyfeiriad:

Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard, Heol Felinfoel, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3LJ

Ffôn:01554 772029 | 01267 234567

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad:

Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, ger Castell Newydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP

Ffôn:02920 573070

Amgueddfa Arberth

Cyfeiriad:

Amgueddfa Arberth, The Bonded Stores, Stryd yr Eglwys, Arberth, Sir Benfro, SA67 7BH

Ffôn:01834 860500

Amgueddfa Cyflymder, Pentywyn

Cyfeiriad:

Amgueddfa Cyflymder, Pentywyn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4NY

Ffôn:01994 453488

Amgueddfa Dreftadaeth a Morwrol Aberdaugleddau

Cyfeiriad:

Yr Hen Dolldy, Y Cei, Aberdaugleddau, SA73 3AF

Ffôn:01646 694496

Llanerchaeron

Cyfeiriad:

Llanerchaeron, Ciliau Aeron, ger Aberaeron, Ceredigion, SA48 8DG

Ffôn:01545 570200

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli

Cyfeiriad:

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli, Broadford, Cydweli, Sir Gaerfyrddin, SA17 4LW

Ffôn:01544 260650

Amgueddfa Pŵer – ‘Internal Fire’

Cyfeiriad:

Castell Pridd, Tanygroes, Ceredigion SA43 2JS

Ffôn:01239 811212

Amgueddfa Tref Hwlffordd

Cyfeiriad:

Amgueddfa Tref Hwlffordd, Tŷ’r Castell, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2EF

Ffôn:01437 763087

Parc a Chastell Dinefwr

Cyfeiriad:

Parc a Chastell Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6RT

Ffôn:01558 824512

Amgueddfa Ceredigion

Cyfeiriad:

Coliseum, Ffordd y Môr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AQ

Ffôn:01970 633088

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Cyfeiriad:

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 2JG

Ffôn:01267 228696

Amgueddfa Tref Caerfyrddin

Cyfeiriad:

Amgueddfa ac Oriel Tref Caerfyrddin, Llyfrgell Caerfyrddin, Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1LN

Ffôn:01267 228696

Amgueddfa’r Tŷ Weindio

Cyfeiriad:

Tŷ Weindio, Stryd y Groes, Tredegar Newydd, NP24 6EG

Ffôn:01443 822666

Prifysgol De Cymru Amgueddfa Casgliadau Celf

Cyfeiriad:

Oriel y Bont, Ty Crawshay, University of South Wales, Trefforest, Pontypridd CF37 1DL

Ffôn:08455 760101

Amgueddfa’r Bathdy Brenhinol

Cyfeiriad:

Amgueddfa’r Bathdy Brenhinol, Llantrisant, Pont-y-clun, CF7 28YT

Ffôn:01443 623004

Amgueddfa Pontypridd

Cyfeiriad:

Stryd y Bont, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4PE

Ffôn:01443 490748

Amgueddfa Torfaen Museum

Cyfeiriad:

Amgueddfa Pont-y-pŵl Adeiladau’r Parc, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6JH

Ffôn:01495 752036

Bwthyn Gweithiwr Haearn Joseph Parry

Cyfeiriad:

4 Rhes y Capel, Merthyr Tudful, CF48 1BN

Ffôn:01685 727371

Amgueddfa Ymddiriedolaeth Archifol Gweithfeydd Glyn Ebwy

Cyfeiriad:

Amgueddfa Gweithfeydd Glyn Ebwy, Steelworks Road Glyn Ebwy, Blaenau Gwent, NP23 6DN

Ffôn:01495 350941

Amgueddfa Cwm Cynon

Cyfeiriad:

Amgueddfa Cwm Cynon, Depot Road, Gadlys, Aberdâr, Canolbarth Morgannwg, CF44 8DL

Ffôn:01685 886729

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Cyfeiriad:

Castell Cyfarthfa, Ffordd Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE

Ffôn:01685 727371

Amgueddfa Brynmawr a’r Cylch

Cyfeiriad:

Amgueddfa Brynmawr a’r Cylch, Llyfrgell Carnegie, Sgwâr y Farchnad, Brynmawr, NP23 4AJ

Ffôn:01495 313900

Arddangosfa Dreftadaeth y Blaenau

Cyfeiriad:

Sefydliad y Blaenau, Blaenau Gwent, NP13 3BN

Ffôn:01495 292025

Canolfan Gymunedol Blaenafon ac Amgueddfa Cordell

Cyfeiriad:

Stryd y Llew, NP4 9QA

Ffôn:01495 790991

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfeiriad:

Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Pwll Mawr, Blaenafon, Torfaen, NP4 9XP

Ffôn:02920 573650

Amgueddfa Abertyleri a’r Cylch

Cyfeiriad:

Amgueddfa Abertyleri a’r Cylch, Stryd y Farchnad, Abertyleri, Gwent, NP13 1AH

Ffôn:01495 211140

Amgueddfa Robert Owen

Cyfeiriad:

Amgueddfa Robert Owen, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BB

Ffôn:07986 961819

Amgueddfa ac Oriel Rhaedr Gwy

Cyfeiriad:

Amgueddfa ac Oriel Rhaedr Gwy, CARAD, Stryd y Dwyrain, Rhaedr, Powys, LD6 5ER

Ffôn:01597 810561

Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol

Cyfeiriad:

Y Barics, Aberhonddu, Powys, LD3 7EB

Ffôn:01874 613310

Amgueddfa Sir Faesyfed

Cyfeiriad:

Stryd y Deml, Llandrindod, Powys LD1 5DL

Ffôn:01597 824513

Amgueddfa Powysland

Cyfeiriad:

Amgueddfa Powysland, Cei’r Gamlas, Stryd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AQ

Ffôn:01938 554656

Amgueddfa’r Hen Gloch

Cyfeiriad:

Amgueddfa’r Hen Gloch, Stryd Arthur, Trefaldwyn, Powys, SY15 6RA

Ffôn:01686 668313

Amgueddfa Decstilau’r Drenewydd

Cyfeiriad:

Amgueddfa Decstilau’r Drenewydd, 5-7 Stryd Commercial, Y Drenewydd, Powys, SY16 2BL

Ffôn:01938 554656

Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul

Cyfeiriad:

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul, Gorsaf y Lanfa, Tywyn, Gwynedd LL36 9EY

Ffôn:01654 710472

Amgueddfa Celf Fodern, Machynlleth

Cyfeiriad:

Moma Machynlleth, Y Tabernacl, Heol Penrallt, Machynlleth, Powys, SY20 8AJ

Ffôn:01654 703355

Amgueddfa Llanidloes

Cyfeiriad:

Amgueddfa Llanidloes, Neuadd y Dref, Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes, SY18 6BN

Ffôn:01686 413 777

Llety’r Barnwr

Cyfeiriad:

Llety’r Barnwr, Broad Street, Llanandras, Powys, LD8 2AD

Ffôn:01544 260650

Amgueddfa Andrew Logan

Cyfeiriad:

Amgueddfa Andrew Logan, Aberriw, ger Y Trallwng, Powys, SY21 8AH

Ffôn:01686 640689

Oriel ac Amgueddfa Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth

Cyfeiriad:

Oriel ac Amgueddfa'r Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth, Buarth Mawr, Aberystywth, Ceredigion, SY23 ING

Ffôn:01970 622460

Oriel Serameg Prifysgol Aberystwyth

Cyfeiriad:

Casgliad ac Archif Serameg, Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth, Buarth Mawr, Aberystywth, Ceredigion, SY23 ING

Ffôn:01970 622192

Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyfeiriad:

Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Adeiladau’r Sir, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1RB

Ffôn:01978 297 460

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau

Cyfeiriad:

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau , Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Ffôn:01745 812287

Amgueddfa Ffynnon Santes Gwenffrewi

Cyfeiriad:

Ffynnon Santes Gwenffrewi, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7PN

Ffôn:01352 713054

Carchar Rhuthun

Cyfeiriad:

Carchar Ruthun, Ruthun, LL15 1HP

Ffôn:01824 708281

Amgueddfa Rhyl

Cyfeiriad:

Llyfrgell Rhyl, Stryd yr Eglwys, Rhyl, LL18 3AA

Ffôn:01745 353814

Rheilffordd Fach y Rhyl

Cyfeiriad:

Central Station, Marine Lake, Ffordd Wellington, Rhyl LL18 1AQ

Ffôn:01352 759109

Plas Newydd

Cyfeiriad:

Plas Newydd, Stryd yr Allt, Llangollen, LL20 8AW

Ffôn:01978 862834

Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel y Wyddgrug,

Cyfeiriad:

Llyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1AP

Ffôn:01352 754791

Amgueddfa Llangollen

Cyfeiriad:

Amgueddfa Llangollen, Parade Street, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8PW

Ffôn:01978 862 862

Amgueddfa Dyffryn Maes-glas

Cyfeiriad:

Amgueddfa Dyffryn Maes-glas, Dyffryn Maes-glas, Maes-glas, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7GH

Ffôn:01352 714172

Erddig

Cyfeiriad:

Erddig, Wrecsam, LL13 0YT

Ffôn:01978 355314

Castell y Waun

Cyfeiriad:

Castell y Waun, Y Waun, Wrecsam, LL14 5AF

Ffôn:01691 777701

Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Bwcle

Cyfeiriad:

Y Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Bwcle, Y Ganolfan Siopa, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2EF

Ffôn:01244 549210

Castell a Pharc Bodelwyddan

Cyfeiriad:

Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan, Castell Bodelwyddan, Bodelwyddan, Sir Ddinbych, LL18 5YA

Ffôn:01745 584060

Gwaith Haearn a Chanolfan Dreftadaeth y Bers

Cyfeiriad:

Canolfan Dreftadaeth y Bers, Bers, Wrecsam, LL14 4HT

Ffôn:01978 318970

Yr Ysgwrn

Cyfeiriad:

Yr Ysgwrn, Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF

Ffôn:01766 770275

Tŷ Mawr Wybrnant

Cyfeiriad:

Penmachno, Betws-y-coed, Conwy, LL25 0HJ

Ffôn:01690 760213

Tolldy Pont Grog Conwy

Cyfeiriad:

Pont Grog Conwy, Conwy, LL32 8LD

Ffôn:01492 573 282

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Cyfeiriad:

Y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY

Ffôn:01286 673362

Amgueddfa Syr Henry Jones

Cyfeiriad:

Amgueddfa Syr Henry Jones, Y Cwm, Llangernyw, Abergele, LL22 8PR

Ffôn:01745 860630

Ysbyty’r Chwarel

Cyfeiriad:

Ysbyty’r Chwarel, Gilfach Ddu, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Ffôn:01286 870 892

Amgueddfa'r Mor Porthmadog

Cyfeiriad:

The Harbour,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9LU

Plas yn Rhiw

Cyfeiriad:

Plas yn Rhiw, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AB

Ffôn:01758 780219

Plas Newydd

Cyfeiriad:

Plas Newydd, Llanfair-pwll, Ynys Môn, LL61 6DQ

Ffôn:01248 714795

Amgueddfa Penmaenmawr

Cyfeiriad:

Bythynnod New York, Ffordd Bangor, Penmaenmawr, LL34 6LE

Ffôn:01492 575535

Oriel Plas Glyn y Weddw

Cyfeiriad:

Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Ffôn:01758 740763

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfeiriad:

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Ffôn:02920 573700

Amgueddfa Forwrol Llŷn

Cyfeiriad:

Canolfan Dreftadaeth a Morwrol Llŷn, Eglwys Santes Fair, Stryd y Mynach, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB

Ffôn:01758 721313

Amgueddfa Lloyd George a Highgate

Cyfeiriad:

Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0SH

Ffôn:01766 522071

Amgueddfa Llandudno

Cyfeiriad:

Amgueddfa Llandudno, Ymddiriedolaeth Chardon, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, LL30 2DD

Ffôn:01492 876517

Amgueddfa Gwynedd

Cyfeiriad:

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT

Ffôn:01248 353368

Sefydliad Llongwyr Abermaw

Cyfeiriad:

Sefydliad Llongwyr Abermaw, Y Cei, Abermaw, Gwynedd, LL42 1ET

Ffôn:01341 280787

Tŷ Aberconwy

Cyfeiriad:

Tŷ Aberconwy, Stryd y Castell , Conwy, LL32 8AY

Ffôn:01492 592246

Oriel Ynys Môn

Cyfeiriad:

Oriel Ynys Môn, Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TQ

Ffôn:01248 724 444

Ymddiriedolaeth Treftadaeth Gymunedol Porthaethwy

Cyfeiriad:

Treftadaeth y Fenai, Canolfan Thomas Telford, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5EA

Ffôn:01248 715046

Amgueddfa Melin Llynnon

Cyfeiriad:

Amgueddfa Melin Llynnon, Llynnon, Llanddeusant, Caergybi, LL65 4AB

Ffôn:01248 724444 / 01407 730407

Amgueddfa Forwrol Caergybi

Cyfeiriad:

Traeth Newry, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1YD

Ffôn:01407 769745

Llys Biwmares

Cyfeiriad:

Llys Biwmares, Stryd y Castell, Biwmares, LL58 8BP

Ffôn:01248 811691

Amgueddfa Brycheiniog

Cyfeiriad:

Brecknock Museum and Art Gallery, Captain’s Walk, Brecon, Powys, LD3 7DS

Ffôn:Tel: 01874 624121