Making this Half Term Historic!

Dewch i ryfeddu ar amgueddfeydd Cymru!

Mae amgueddfeydd ar draws y wlad yn brysur paratoi ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni, gaiff ei chynnal rhwng 27 Hydref – 4 Tachwedd.

Mae’r digwyddiad blynyddol unigryw hwn yn gyfle i bawb sy’n byw yng Nghymru, neu’n ymweld dros hanner tymor, i archwilio a thyrchu yn yr amgueddfeydd gwych sydd gennym ledled Cymru. Unwaith eto caiff rhaglen o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd amrywiol eu cynnal gyda rhywbeth at ddant pawb, o arddangosfeydd, atgynyrchiadau a gweithdai i weithgareddau thema Calan Gaeaf.

Mae Victoria Rogers, Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, yn annog pobl i ymweld â un o’i amgueddfeydd lleol yn ystod yr wythnos.

“Y nod yw ysbrydoli ymwelwyr i ddysgu mwy am rai o’r storïau celfyddydol a threftadaeth anhygoel yn eu milltir sgwâr trwy amrywiaeth o wahanol brofiadau. Gyda hanner tymor a Chalan Gaeaf yn cyd-fynd â’r ŵyl, mae’n gyfle i wneud rhywbeth gyda’r teulu cyfan, felly hoffwn eich annog chi i edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal leol ac ewch amdani!”

Ychwanegu eich sylw