Digwyddiadau

Mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n digwydd ar hyd a lled Cymru yn ystod Gwyl Amgueddfeydd Cymru!

Cliciwch ar ddyddiad ar y calendr i weld ddigwyddiadau ar y diwrnod hwnnw.

Dydd Sadwrn 27 Hydref

Dyfrffyrdd y Drenewydd yn y gorffennol a’r presennol

Amgueddfa Wehyddu’r Drenewydd
Bydd y digwyddiad yn digwydd dros ddeuddydd er mwyn dathlu dyfrffyrdd y Drenewydd gydag arddangosfeydd yn yr Amgueddfa am ddefnydd yr afon a’r gamlas yn yr hen ddyddiau, ac arddangosfa mewn siop am y ffordd y caiff ei ddefnyddio nawr.
Amser: 11am – 3.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref

Oriel Gelf Glynn Vivian
Gweithdai Galw Heibio
Time: 10.30am – 1.00pm
Pris: Am ddim (cyfraniad awgrymiadol £3)
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Adeiladu’r Dyn Gwiail

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mae llosgi’r Dyn Gwiail yn un o uchafbwyntiau ein digwyddiad Calan Gaeaf, a bydd angen cymorth arnom i’w godi. Dewch i roi help llaw i ni godi’r Dyn Gwiail yn y sesiynau hyn sy’n addas i deuluoedd.
Cofiwch brynu tocyn i’n digwyddiad Nosweithiau Calan Gaeaf os ydych am ddod yn ôl gyda’r hwyr i’w weld yn goleuo’r nos.
Amser: 12pm – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

Cerfio Pwmpen

Tŷ Tredegar
Dewch draw i’r ysgol farchogaeth i gerfio pwmpen arswydus ar gyfer Calan Gaeaf.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 y bwmpen.
Mwy o wybodaeth

Taith Gerdded Dylan Thomas – Uplands

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ymunwch â ni yn Nhafarn Uplands am daith lenyddol dan arweiniad Peter Thabit Jones, y bardd a’r arbenigwr lleol ar fywyd a gwaith Dylan Thomas.
Amser: 11am
Pris: Am ddim (Angen archebu lle o flaen llaw)
Mwy o wybodaeth

Hwyl Hwylio

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Adeiladwch gwch bychan i hwylio tonnau’r môr a dysgu am ddiogelwch ar y dŵr yn arddangosfa Gwylwyr y Glannau
Amser: 12.30 pm – 3.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Diwrnod Rhyfel Byd Cyntaf

Dyffryn Maes Glas
Allwch chi gwblhau heriau’r Mynach i gael eich gadael allan o’r amgeuddfa gan gasglu gwobr arswydus. Hwyl Calan Gaeaf i’r teulu.
Amser: 10am – 3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Dydd Sul 28 Hydref

CANDELAS

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
Ymunwch â ni ar gyfer ein gig cyntaf erioed mewn cydweithrediad a getitloudinlibraries.com
Amser: 2.30pm
Pris: £7
Mwy o wybodaeth

Helfa a Crefftau Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
Ymunwch a ni ar gyfer llond lle o hwyl a sbri dros gyfnod Calan Gaeaf. Yda chi ddigon dewr i gwblhau’r helfa ‘dychrynllyd’ – a dewch i wneud crefft arswydus i fynd adref!
Amser: 10am – 4pm
Pris: £1
Mwy o wybodaeth

Dyfrffyrdd y Drenewydd yn y gorffennol a’r presennol

Amgueddfa Wehyddu’r Drenewydd
Bydd y digwyddiad yn digwydd dros ddeuddydd er mwyn dathlu dyfrffyrdd y Drenewydd gydag arddangosfeydd yn yr Amgueddfa am ddefnydd yr afon a’r gamlas yn yr hen ddyddiau, ac arddangosfa mewn siop am y ffordd y caiff ei ddefnyddio nawr.
Amser: 11am – 3.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Adeiladu’r Dyn Gwiail

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mae llosgi’r Dyn Gwiail yn un o uchafbwyntiau ein digwyddiad Calan Gaeaf, a bydd angen cymorth arnom i’w godi. Dewch i roi help llaw i ni godi’r Dyn Gwiail yn y sesiynau hyn sy’n addas i deuluoedd.
Cofiwch brynu tocyn i’n digwyddiad Nosweithiau Calan Gaeaf os ydych am ddod yn ôl gyda’r hwyr i’w weld yn goleuo’r nos.
Amser: 12pm – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref

Oriel Gelf Glynn Vivian
Clwb Ffilmiau i Deuluoedd
Amser: 10.30am
Pris: Am ddim (cyfraniad awgrymiadol £3)
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

Cerfio Pwmpen

Tŷ Tredegar
Dewch draw i’r ysgol farchogaeth i gerfio pwmpen arswydus ar gyfer Calan Gaeaf.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 y bwmpen.
Mwy o wybodaeth

Hwyl Hwylio

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Adeiladwch gwch bychan i hwylio tonnau’r môr a dysgu am ddiogelwch ar y dŵr yn arddangosfa Gwylwyr y Glannau
Amser: 12.30 pm – 3.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Syllu ar y Sêr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Noson o syllu ar y sêr i ddechreuwyr ac arbenigwyr, gan gynnwys tips telesgop a chyflwyniadau ffilm 3D.
Amser: 7.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Tylwyth Teg Gŵyr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Dewch i gael eich hudo gan straeon tylwyth teg Gŵyr i gyfeiliant y delyn.
Amser: 11:30am a 1:30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Taith Gerdded Dylan Thomas – Marina

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad Peter Thabit Jones, y bardd a’r arbenigwr lleol ar fywyd a gwaith Dylan Thomas.
Amser: 2pm
Pris: Am ddim (Archebu lle yn hanfodol)
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Diwrnod Rhyfel Byd Cyntaf

Dyffryn Maes Glas
Allwch chi gwblhau heriau’r Mynach i gael eich gadael allan o’r amgeuddfa gan gasglu gwobr arswydus. Hwyl Calan Gaeaf i’r teulu.
Amser: 10am – 3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Dydd Llun 29 Hydref

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Adeiladu’r Dyn Gwiail

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mae llosgi’r Dyn Gwiail yn un o uchafbwyntiau ein digwyddiad Calan Gaeaf, a bydd angen cymorth arnom i’w godi. Dewch i roi help llaw i ni godi’r Dyn Gwiail yn y sesiynau hyn sy’n addas i deuluoedd.
Cofiwch brynu tocyn i’n digwyddiad Nosweithiau Calan Gaeaf os ydych am ddod yn ôl gyda’r hwyr i’w weld yn goleuo’r nos.
Amser: 12pm – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

Cerfio Pwmpen

Tŷ Tredegar
Dewch draw i’r ysgol farchogaeth i gerfio pwmpen arswydus ar gyfer Calan Gaeaf.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 y bwmpen.
Mwy o wybodaeth

50 o weithgareddau

Tŷ Tredegar
Bydd ein tîm yn eich helpu chi i roi tic wrth rai o’r 50 peth i’w wneud cyn cyrraedd 11¾, sef rhestr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r gweithgareddau gorau i blant.
Amser: Amserau’n amrywio, manylion ar ein gwefan.
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Helfa a Crefftau Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
Ymunwch a ni ar gyfer llond lle o hwyl a sbri dros gyfnod Calan Gaeaf. Yda chi ddigon dewr i gwblhau’r helfa ‘dychrynllyd’ – a dewch i wneud crefft arswydus i fynd adref!
Amser: 10am – 4pm
Pris: £1
Mwy o wybodaeth

Hwyl Hwylio

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Adeiladwch gwch bychan i hwylio tonnau’r môr a dysgu am ddiogelwch ar y dŵr yn arddangosfa Gwylwyr y Glannau
Amser: 12.30 pm – 3.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Dydd Mawrth 30 Hydref

Hwyl Calan Gaeaf i’r Teulu

Storiel Bangor
Dewch yn eich gwisg ffansi i ddathlu Calan Gaeaf! (Addas i blant o dan 12)
Amser: 12.30pm – 3.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Straeon Arswydus gyda Andy Harrop a’i ffrindiau

Amgueddfa Llangollen
Bydd Andy Harrop a’i ffrindiau yn adrodd storïau arswydus, a cawn ddathlu Calan Gaeaf gyda chystadleuaeth gwisg ffansi gyda thema chwedlau lleol. Celf a chrefft, towicio afalau a gemau eraill.
Amser: 2.00pm – 4.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gŵyl Hwyl

Amgueddfa Porthcawl
Diwrnod Archeoleg Modern i’r teulu gyda ‘Palu am Ddeinosoriaid’ (ffosilau a modelau dinosorwedi’u cuddio mewn tywod) a ‘Archeoleg mewn bin sbwriel’. Agored i bawb.
Amser: 10.00am – 12.00pm & 2.00pm – 4.00pm
Pris: £1
Mwy o wybodaeth

Crefftau a gemau Calan Gaeaf

Amgueddfa Powysland
Creu crefftau dychrynllyd ac arswydus ar gyfer Calan Gaeaf. Dod o hyd i greaduriaid cudd Calan Gaeaf a chael hwyl gyda gemau Calan Gaeaf.
Amser: 11.30am – 2.00pm
Pris: £3 per child
Mwy o wybodaeth

Amser Stori Môr Ladron

Amgueddfa Stori Caerdydd
Ymunwch â’r adroddwr anturus i glywed hanesion môr ladron â’u hanturiaethau!
Amser: 10am – 12.00pm
Pris: Free
Mwy o wybodaeth

Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref

Oriel Gelf Glynn Vivian
Gweithgareddau hunanarweiniedig.
Amser: 10.00am – 2.00pm
Pris: Am ddim (cyfraniad awgrymiadol £3)
Mwy o wybodaeth

Amser Stori Blwyddyn y Môr

Amgueddfa Wlân Cymru
Dewch i glywed straeon gwych yn ein groto gweu tanddwr. Dim angen archebu lle.
Amser: 11am- Cymraeg; 1pm- Saesneg
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Adeiladu’r Dyn Gwiail

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mae llosgi’r Dyn Gwiail yn un o uchafbwyntiau ein digwyddiad Calan Gaeaf, a bydd angen cymorth arnom i’w godi. Dewch i roi help llaw i ni godi’r Dyn Gwiail yn y sesiynau hyn sy’n addas i deuluoedd.
Cofiwch brynu tocyn i’n digwyddiad Nosweithiau Calan Gaeaf os ydych am ddod yn ôl gyda’r hwyr i’w weld yn goleuo’r nos.
Amser: 12pm – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

Cerfio Pwmpen

Tŷ Tredegar
Dewch draw i’r ysgol farchogaeth i gerfio pwmpen arswydus ar gyfer Calan Gaeaf.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 y bwmpen.
Mwy o wybodaeth

50 o weithgareddau

Tŷ Tredegar
Bydd ein tîm yn eich helpu chi i roi tic wrth rai o’r 50 peth i’w wneud cyn cyrraedd 11¾, sef rhestr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r gweithgareddau gorau i blant.
Amser: Amserau’n amrywio, manylion ar ein gwefan.
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Helfa a Crefftau Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
Ymunwch a ni ar gyfer llond lle o hwyl a sbri dros gyfnod Calan Gaeaf. Yda chi ddigon dewr i gwblhau’r helfa ‘dychrynllyd’ – a dewch i wneud crefft arswydus i fynd adref!
Amser: 10am – 4pm
Pris: £1
Mwy o wybodaeth

Hwyl Hwylio

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Adeiladwch gwch bychan i hwylio tonnau’r môr a dysgu am ddiogelwch ar y dŵr yn arddangosfa Gwylwyr y Glannau
Amser: 12.30 pm – 3.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Sili – go – dwt

Dyffryn Maes Glas
Cynhyrchiad hudolus a lliwgar sydd wedi cael ei addasu o chwedl wreiddiol y Brodyr Grimm.
Amser: 11am a 2pm (para 50 munud)
Pris: Am ddim (Ffoniwch y ganolfan ymwelwyr i archebu)
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithdy Serameg i Blant a Theuluoedd

Amgueddfa Abertawe
Archwiliwch casgliadau serameg a chreu eich crochenwaith eich hun.
Amser: 10am -12pm a 1pm – 3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Dydd Mercher 31 Hydref

Straeon Arswydus Calan Gaeaf

Pentref Canoloesol Cosmeston
Ar y diwrnodau hyn, dim ond y bobl fwyaf dewr fydd yn cael dod i chwilio a chlywed am straeon arswydus Hen Bentref Cosmeston. Bydd plant yn cael eu tywys ar daith atmosfferig wrth iddynt groesawu Calan Gaeaf.
Amser: 10.30am
Pris: £5 y plentyn (cadw lle ymlaen llaw yn unig). Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn (yn addas ar gyfer y teulu cyfan).
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Dychrynllyd

Pentref Canoloesol Cosmeston
Gallwch glywed y cyfan am y gweithgarwch goruwchnaturiol y mae staff a thimoedd ymchwilio goruwchnaturiol, megis Helfeydd Ysbrydion y DU ac Ymchwil Goruwchnaturiol De Cymru, wedi dod ar eu traws. Pa gyfrinachau fydd yn cael eu datgelu am y bobl a arferai byw yma?
Amser: 3pm
Pris: £7.50 y person (cadw lle ymlaen llaw yn unig). :Fe’ch cynghorir y gall plant gael ofn a rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.
Mwy o wybodaeth

Lawr at y Môr

Amgueddfa Cwm Cynon

Bydd yr Amgueddfa yn cynnal gweithgareddau celf yn ymwneud â’r thema “Lawr at y Môr”. Bydd y sesiynau yma am deithiau at y môr ac i ble mae pobl a nwyddau yn cyrraedd wedi iddynt deithio dros y môr. Bydd yr Amgueddfa hefyd yn lawnsio llwybr dan yr un thema i deuluoedd.

Amser: 10am – 4pm
Pris: Mae mynediad i’r Amgueddfa am ddim a bydd y gweithgareddau am ddim. Bydd casgliad o £2 am becyn y Llwybr.

Mwy o wybodaeth

Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref

Oriel Gelf Glynn Vivian
Diwrnod Gŵyl Gelf: Diwrnod o hwyl Calan Gaeaf sy’n cynnwys gweithdai, gweithgareddau a ffilmiau.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Am ddim (cyfraniad awgrymiadol £3)
Mwy o wybodaeth

Gemau Calan Gaeaf!

Amgueddfa Torfaen
Dewch i ymweld â’n arddangosfa anhygoel Gemau Cenhedlaeth ac i chwarae gemau Calan Gaeaf am un diwrnod yn unig!
Amser: 11am – 3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

Cerfio Pwmpen

Tŷ Tredegar
Dewch draw i’r ysgol farchogaeth i gerfio pwmpen arswydus ar gyfer Calan Gaeaf.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 y bwmpen.
Mwy o wybodaeth

Gweithdy Crefft Calan Gaeaf

Yr Ysgwrn
Sesiynau galw mewn: dewch i greu addurniadau arswydus!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Y Dyluniad Mawr – Mymïod Rhyfeddol

Amgueddfa Tŷ Weindio
Cymerwch ran yn nathlad mwya’r byd o dynnu lluniau gyda ‘Mymïod Rhyfeddol’ yn Amgueddfa Tŷ Weindio. Dysgwch dynnu llun Mymi Eifftaidd ar raddfa fawr, gyda mynediad am ddim, galwch heibil rhwng 11yb ac 1yh i gymryd rhan.
Amser: 11am – 1.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Helfa a Crefftau Calan Gaeaf

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
Ymunwch a ni ar gyfer llond lle o hwyl a sbri dros gyfnod Calan Gaeaf. Yda chi ddigon dewr i gwblhau’r helfa ‘dychrynllyd’ – a dewch i wneud crefft arswydus i fynd adref!
Amser: 10am – 4pm
Pris: £1
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Hwyl Calan Gaeaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl dychrynllyd yn yr amgueddfa.
Amser: 12pm – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Nos Calan Gaeaf Ghostbusters

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Dilynwch ‘Lwybr Oriel Hel Ysbrydion’ a chreu ecto-lysnafedd, cyn bachu popcorn a mwynhau’r Ghostbusters gwreiddiol – clasur perffaith ar gyfer Calan Gaeaf.
Amser: 6:30pm
Pris: £7.50 y person (nifer cyfyngedig o docynnau ar gael)
Mwy o wybodaeth

Oriel Science Cafe: Calan Gaeaf – Victor Frankenstein – Gwir neu Gau?

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Yr Athro Iwan Morus sy’n trafod y wyddoniaeth tu ôl i’r bwystfil.
Amser: 7:30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Dyffryn Maes Glas

Dyffryn Maes Glas
Allwch chi gwblhau heriau’r Mynach i gael eich gadael allan o’r amgeuddfa gan gasglu gwobr sbwci. Hwyl Calan Gaeaf i’r teulu.
Amser: 5.00am – 8.00pm
Pris: £2.50 y plentyn
Mwy o wybodaeth

Tu ôl i’r Llenni: Calan Gaeaf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Chwifiwch eich ffon hud, gwaeddwch y gair cyfrin a bydd byd o hud a lledrith yn agor o’ch blaen yn yr Amgueddfa dros Glan Gaeaf! Dewch i weld ein dewin hudol mewn sioeau am 12pm a 3pm a bydd gemau a gweithgareddau hefyd. Dewch i ddarganfod gwrthrychau ych-a-fi y casgliad a siarad â’r curaduron am y sbesimenau yn y jariau.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Dydd Iau 1 Tachwedd

Dygwyl y Meirw – sioe bypedau

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis
“Yng nghistiau’r atig, mae straeon yn disgwyl cael eu darganfod”. Pypedau, actorion, triciau, miwsig, cysgodion….dyma sioe gaeafol arbennig i deuluoedd i roi gwefr hwyliog lawr eich asgwrn cefn gan Gwmni Pypedau ‘Seren Ddu a Mwnci’. Bydd gweithdy cysgodion ‘sgerbwd yn dilyn y sioe.
Dewch mewn gwisg Calan Gaeaf! Addas ar gyfer oedrannau 4 ac i fyny.
Amser: 5pm & 7.15pm
Pris: £5
Mwy o wybodaeth

Gŵyl Hwyl

Amgueddfa Porthcawl
Y Tîm amser yn Palu gyda’r GGAT. 12 lle yn unig ar gyfer plant dros 8 oed. Rhaid prynu tocynnau o flaen llaw.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: £5 (yn cynnwys cinio)
Mwy o wybodaeth

Y Gorlan Grefftau- Paentiwch Botyn a phlannu bylb

Amgueddfa Wlân Cymru
Paentiwch botyn a phlannu bylb ar gyfer arddangosfa’r gwanwyn.
Amser: 12-3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref

Oriel Gelf Glynn Vivian
Gweithgareddau hunanarweiniedig.
Amser: 10.00am – 2.00pm
Pris: Am ddim (cyfraniad awgrymiadol £3)
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

50 o weithgareddau

Tŷ Tredegar
Bydd ein tîm yn eich helpu chi i roi tic wrth rai o’r 50 peth i’w wneud cyn cyrraedd 11¾, sef rhestr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r gweithgareddau gorau i blant.
Amser: Amserau’n amrywio, manylion ar ein gwefan.
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Pypedau Cysgod Guto Ffowc

Dyffryn Maes Glas
Crëwch eich cymeriadau pyped eich hun sydd wedi ei hysbrydoli gan Guto Ffowc a Noson Tan Gwyllt.
Amser: 1pm – 3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithdy Diwrnod y Meirw

Amgueddfa Abertawe
Addurnwch eich penglog Diwrnod y Meirw eich hun!

Amser: 10am – 3pm
Pris: Am ddim (Addas ar gyfer pob oedran – galwch heibio unrhywbryd)
Mwy o wybodaeth

Dydd Gwener 2 Tachwedd

Y Gorlan Grefftau- Paentiwch Botyn a phlannu bylb

Amgueddfa Wlân Cymru
Paentiwch botyn a phlannu bylb ar gyfer arddangosfa’r gwanwyn.
Amser: 12-3pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithgareddau Hanner Tymor yr Hydref

Oriel Gelf Glynn Vivian
Gweithgareddau hunanarweiniedig.
Amser: 10.00am – 2.00pm
Pris: Am ddim (cyfraniad awgrymiadol £3)
Mwy o wybodaeth

Taith Drwy’r Gwyll

Yr Ysgwrn
Noson o straeon iasol, cawl cynnes a thaith olau cannwyll o’r ffermdy. Siwan Llynor fydd yn swyno ac arswydo!
Amser: 7.00pm
Pris: £7.00 / £5.00 (mae archebu tocyn o flaen llaw yn hanfodol)
Mwy o wybodaeth

O Bwll i Borthladd: Y Llwybr Nefol

Taith Pyllau Glo Cymru
Byddwch chi wrth eich boddau wrth i chi gamu i mewn i’n planetariwm dros dro ac wrth i’n seryddwr medrus eich tywys chi trwy awyr y nos gan archwilio sut byddai morwyr wedi hwylio’r moroedd.
Amser: 10.00am – 1.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

50 o weithgareddau

Tŷ Tredegar
Bydd ein tîm yn eich helpu chi i roi tic wrth rai o’r 50 peth i’w wneud cyn cyrraedd 11¾, sef rhestr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r gweithgareddau gorau i blant.
Amser: Amserau’n amrywio, manylion ar ein gwefan.
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Clwb Crefftau

Amgueddfa Tŷ Weindio
Cofiwch y 5ed o Dachwedd! Byddwn ni’n creu crefftau dan thema Guto Ffowc a thân gwyllt ddydd Gwener am 11yb. Fel arfer mae’n costio £2.50 y plentyn a gofynnir i chi fwcio o flaen llaw trwy ffonio 01443 822666.
Amser: 11am – 12.00pm
Pris: £2.50
Mwy o wybodaeth

Canfod yr Ystlum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Mae 10 ystlum bach wedi mynd i guddio am gyntun yn yr orielau! Chwiliwch bob twll a chornel i ganfod y bwganod bach.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Little Mice Club – Ar y Môr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden fach yr Amgueddfa.
Amser: 10:30am – 12:00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd

Diwrnod agored Amgueddfa Hanes Natur Brambell

Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor
Dyma gyfle i ymweld a’r amgueddfa, sydd ddim ar agor i’r cyhoedd fel arfer, er mwyn dysgu mwy am y sbesimenau sydd i’w gweld yno. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r gwirfoddolwyr fydd ar gael, a bydd yna hefyd cornel gweithgareddau i blant o bob oedran.
Amser: 11.00am – 3.00pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Bwrdd darganfyddiadau

Amgueddfa Casnewydd
Dathlwch Ŵyl Amgueddfeydd Cymru gyda ni! Ewch i weld ein bwrdd darganfyddiadau yn yr Oriel Gelf i ddysgu mwy am y ffordd yr ydym yn gofalu am wrthrychau yng nghasgliadau’r Amgueddfa.
Amser: 10.30am – 12.30pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gŵyl Hwyl

Amgueddfa Porthcawl
Crefft i bawb.
Amser: 10.00am – 4.00pm
Pris: £1
Mwy o wybodaeth

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Parti Calan Gaeaf

Amgueddfa Syr Henry Jones
Fe fydd gennym Noson Galan Gaeaf ar nos Sadwrn olaf mis Hydref. Cychwyn am 5.00pm ar gyfer y teulu. Darperir bwffe a fe fyddwn yn cynnal cystadleuaeth am y gwisg ffansi orau a’r pwmpen orau. Rhoddir £10.00 fel gwobrau cyntaf.
Amser: 5pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

50 o weithgareddau

Tŷ Tredegar
Bydd ein tîm yn eich helpu chi i roi tic wrth rai o’r 50 peth i’w wneud cyn cyrraedd 11¾, sef rhestr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r gweithgareddau gorau i blant.
Amser: Amserau’n amrywio, manylion ar ein gwefan.
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Cyfres o atyniadau thematig i ddiddanu ac addysgu wrth ddathlu’r dechnoleg gyffredin ac anghyffredin a welwn bob dydd yng ngŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru. Ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.
Amser: 10am – 5pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Paentio serameg gyda Lucy Donald

Amgueddfa Abertawe
Dau gweithdy celf ar gyfer oedolion (12 person y sesiwn ar y mwyaf). Bydd y sesiwn cyntaf yn astudio a chreu gwaith yn seiliedig ar serameg o’r casgliad, gan ffocysu ar ddarnau bywyd llonydd. Bydd yr ail sesiwn yn astudio pensaernïaeth, dodrefn a serameg i greu brasluniau a phaentiadau.
Amser: 10am – 12pm (sesiwn cyntaf) 1pm – 3pm (ail sesiwn)
Pris: Am ddim (ffoniwch 01792 653763 i archebu lle)
Mwy o wybodaeth

Dydd Sul 4 Tachwedd

CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.
Amser: 10am – 5.00pm
Pris: £10
Mwy o wybodaeth

Bywyd Dirgel y Draenog

Tŷ Tredegar
Dewch i ddilyn ôl traed draenog am filltir ar hyd ein llwybr a thorchwch eich llewys i wneud ychydig o gelf a chrefft.
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Bar Afalau Taffi

Tŷ Tredegar
Dewch i addurno afal taffi yn ystod hanner tymor yn ein bar afalau taffi – a mwynhewch eu bwyta wedyn!
Amser: 11.00am – 4.00pm
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £3 yr afal
Mwy o wybodaeth

50 o weithgareddau

Tŷ Tredegar
Bydd ein tîm yn eich helpu chi i roi tic wrth rai o’r 50 peth i’w wneud cyn cyrraedd 11¾, sef rhestr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r gweithgareddau gorau i blant.
Amser: Amserau’n amrywio, manylion ar ein gwefan.
Pris: Ceir pris am fynychu, am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Mwy o wybodaeth

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Cyfres o atyniadau thematig i ddiddanu ac addysgu wrth ddathlu’r dechnoleg gyffredin ac anghyffredin a welwn bob dydd yng ngŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru. Ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.
Amser: 10am – 5pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Datgelu’r Casgliad

Erddig (Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
Mae llwybr cadwraeth newydd cyffrous yn cael ei agor, yn cynnwys gweithgareddau ymarferol – fel plygu papurau – sy’n datgelu’r technegau cadwraeth a’r gwyddoniaeth y tu ôl iddynt.
Amser: 11.30am – 2.30pm
Pris: Mae’r gweithgaredd am ddim ond codir y pris arferol am fynediad i’r safle
Mwy o wybodaeth

Budredd a Gogoniant: Celf y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Trwy gydol yr Ŵyl, mae Amgueddfeydd y Fenni a Chas-gwent yn cynnal yr arddangosfa ‘Efforts and Ideals’ o argraffiadau WW1. Hefyd, bydd darlith unigryw yn gysylltiedig â’r arddangosfa yn digwydd yn The Drill Hall, Lower Church St, Cas-gwent NP16 5JH.
Amser: 2.30pm-4pm
Pris: £10/ £7.50 consesiwn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Amgueddfeydd Sir Fynwy

Amgueddfeydd Sir Fynwy
Cyfle i wisgo mewn gwisgoedd hanesyddol, creu celf a chrefftau a archwilio ein llwybrau arbennig yn ystod wythnos yr Wŷl!
Amser: Amgueddfa Cas-gwent ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm. Amgueddfeydd Y Fenni a Mynwy ar agor pob dydd rhwng 11am-4pm heblaw am ddydd Mercher
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Gweithfareddau’r Ŵyl

Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
Wythnos o weithgareddau i’r teulu oll, gan gynnwys y ffilm ‘Ordinary Men’ ac arddangosfa ‘There But Not There’ (dyddiol); cyfle i gwrdd a milwr hanesyddol o’r rhyfel yn ‘Meet a Tommy’ (Llun / Maw); sesiwn creadigol gyda plant trwy ‘Make a Medal’ o’r cyfnod (Mer); a gweithgaredd i’r teulu trwy paentio llechen i goffhau milwyr a gollwyd o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.
Amser: 10am – 4pm
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth