Making this Half Term Historic!

DWY AMGUEDDFA YNG NGHYMRU AR Y RHESTR FER AM Y TRO CYNTAF AR GYFER GWOBR FWYAF PRYDAIN I AMGUEDDFEYDD

Am y tro cyntaf, mae dwy amgueddfa yng Nghymru wedi cael lle ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd – sef y wobr fwyaf i amgueddfeydd ym Mhrydain a’r unig un lle mae plant a theuluoedd yn dewis yr enillwyr. Llwyddodd Amgueddfa y Ganolfan Eifftaidd yn Abertawe ac Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam guro bron i 100 o amgueddfeydd eraill i gael lle ar y rhestr fer o ddeg enw.

Meddai Michael Sheen, actor a Noddwr Kids in Museums, ‘Mae’n wych gweld gwobr lle mae plant a theuluoedd yn dewis yr enillydd – gan roi’r llais a’r gallu iddynt i ddweud beth maent ei eisiau mewn amgueddfa. Mae nifer o amgueddfeydd yng Nghymru’n gwneud gwaith gwych gyda theuluoedd, yn arbennig y rheiny sydd heb ymweld o’r blaen, gan rannu a chefnogi ymwelwyr newydd i archwilio eu treftadaeth a’u diwylliant. Croesi bysedd y bydd un ohonynt yn ennill.’

Ychwanegodd Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, sy’n gyfrifol hefyd am Ddiwylliant a Threftadaeth yng Nghymru: “Rydyn ni wedi ymrwymo i sbarduno plant a theuluoedd i fwynhau diwylliant trwy wneud ein holl amgueddfeydd mor gynhwysol, hygyrch a hwyliog â phosib.  Yn ogystal â bod yn ddiwrnod rhad allan, mae amgueddfeydd yn arfau addysgol rhagorol sy’n cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu ymarferol i’r teulu cyfan.

“Mae’n wych gweld bod nid un, ond dwy amgueddfa o Gymru ar restr fer Gwobrau’r Amgueddfa Deulu-gyfeillgar eleni.  Mae cyrraedd y 10 olaf yn dipyn o gamp ac yn brawf o waith caled ac ymdrechion staff a gwirfoddolwyr Amgueddfa’r Ganolfan Eifftaidd, Abertawe ac Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam.”

Meddai Dea Birkett, Cyfarwyddwr Creadigol yr elusen Kids in Museums sy’n rhedeg y Wobr, ‘Mae dwy amgueddfa i Gymru ar y rhestr fer gan brofi sut gall amgueddfeydd ymroddedig, angerddol, a llawn dychymyg roi profiad gwych i deuluoedd a phlant. Mae’r ddwy amgueddfa fechan yma’n estyn croeso mawr i’r teuluoedd i gyd, o bob math a maint. O weithdai mymïo ymarferol y Ganolfan Eifftaidd i Amgueddfa Messy Museum Wrecsam i blant, maent yn profi nad oes raid i’r amgueddfeydd gorau fod yn enfawr; dim ond agor eu casgliadau gwych i bawb.’

Dyma’r rhestr fer lawn ar gyfer Gwobr 2016: Amgueddfa Hynafiaethau yr Aifft yn y Ganolfan Eifftaidd (Abertawe), Hampton Court Palace (Llunain Fawr), Manchester Art Gallery, National Glass Centre (Sunderland), Novium Museum (Chichester), River & Rowing Museum (Henley-on-Thames), Towner Art Gallery (Eastbourne), Weald & Downland Open Air Museum (Gorllewin Sussex) Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, York Art Gallery.

Dros yr haf, mae teuluoedd yn mynd i mewn i’r amgueddfeydd sydd ar y rhestr fer heb ddweud eu bod yn rhan o’r cynllun ac yn defnyddio Maniffesto Kids in Musuems fel arweiniad i farnu pa mor groesawgar ydynt i deuluoedd.

Ydych chi’n adnabod teulu a fyddai’n hoffi bod yn feirniad amgueddfa dirgel a helpu i ddewis yr enillydd? Os felly, ebostiwch award@kidsinmuseums.org.uk.

I ganfod rhagor am y wobr ewch i www.kidsinmuseums.org.uk/award

Dilynwch y wobr ar Twitter @kidsinmuseums #FFMA16

I weld lluniau a chyfweliadau ebostiwch award@kidsinmuseums.org.uk neu ffoniwch 020 3096 7707

Ychwanegu eich sylw