Making this Half Term Historic!

Ble Mae Wali? Helfa’r Amgueddfa Fawr yn Amgueddfa Caerdydd

Ymunwch a ni dros hanner tymor i chwilio am Wali gyda’ch teulu. Mae hwn yn rhan o’r rhaglen genedlaethol Where’s Wally? The Big Museum Hunt, a drefnwyd gan Kids in Museums a Llyfrau Walker, i ddathlu rhyddhau’r llyfr newydd: Ble Mae Wali? Dwbl y trwbl yn yr Amgueddfa. Allwch chi ddod o hyd i Wali yn ein casgliadau? Codwch daflen weithgareddau a chaewch sticer arbennig os fedrwch chi ei ffeindio!

Digwyddiad galw heibio AM DDIM.