Making this Half Term Historic!

Ble mae Wali? Yn Storiel, Bangor

Dyma gyfle i’r teulu cyfan ymuno a’r hwyl drwy ymweld â Storiel Bangor i chwilio am Wali yn yr arddangosfeydd, derbyn sticeri a chael gwybod sut i fod yn rhan o gystadleuaeth Genedlaethol ‘Where’s Wally?’ a ‘Plant mewn Amgueddfeydd’ i ddathlu lansio’r llyfr newydd “Where’s Wally? Double Trouble at the Museum”. Ymlaen yn ystod oriau agor arferol – AM DDIM