Making this Half Term Historic!

Dathliad o Bont-y-pŵl a Japan a hwyl Origami yn Amgueddfa Torfaen.

Mae’n ‘Ddathliad o Bont-y-pŵl a Japan’ yn ein hamgueddfa trwy gydol Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Gydag arddangosfa arbennig yn cynnwys eitemau o Lysgenhadaeth Japan yn Llundain, cimonos, caligraffeg a ffotograffau o gasgliadau preifat a’r rhoddion diweddaraf o Japanware i’r amgueddfa.

Hwyl i’r Teulu Cyfan gyda Origami AM DDIM

AMSER: 10.00am – 12.00pm

Clymwch eich bysedd wrth greu creaduriaid a bodau hardd o blygiadau a phapur wrth ddysgu mwy am y gelf hynafol hon o Japan.