Making this Half Term Historic!

Gŵyl Adrodd Stori 2019 yn Amgueddfa Ceredigion

Dathlwch gelfyddyd adrodd stori yr hydref hwn, gyda gŵyl sy’n llawn i’r ymylon. Gyda hanesion yn cael eu llefaru, eu canu, eu darlunio a mwy, bydd hanesyn neu ddau ar gyfer pawb www.ceredigionmuseum.wales

Tocynnau:

Tocyn i holl weithgareddau’r ŵyl £25/gweithgareddau gyda’r nos £10 yr un /digwyddiadau yn ystod y dydd am ddim
https://amgueddfaceredigion.cloudtickets.online/category/1002/07-05-2019/to/05-05-2022