Making this Half Term Historic!

Hwyl Calan Gaeaf yn Llyfrgell Aberhonddu

Bydd Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog yn gweithio ochr yn ochr â Llyfrgell Aberhonddu i gynnig diwrnod llawn hwyl o weithgareddau Calan Gaeaf ddydd Iau 31 Hydref yn Llyfrgell Aberhonddu. Mae’r achlysur yn cael ei gynnal o 10am – 3pm a gallwch alw heibio unrhyw bryd heb orfod cadw lle o flaen llaw. Bydd gweithgareddau crefft arswydus ar gael, yn ogystal â gwneud llysnafedd sy’n ddigon i godi croen gŵydd arnoch chi a chreu diodydd hud. Gallwch wisgo gwisg ffansi os dymunwch.