Making this Half Term Historic!

Ewch ar antur yn ystod yr hanner tymor!

Mae 2016 yn Flwyddyn o Antur yng Nghymru felly os ydych yn chwilio am weithgareddau hwyliog, anturus a diddorol yn ystod yr hanner tymor, ewch draw i’ch amgueddfa, archif a llyfrgell leol!
Dyma ragflas o rai o’r digwyddiadau gwych sydd ymlaen ledled Cymru:

• Y Ganolfan Eifftaidd, Abertawe – Amgueddfeydd yng ngolau fflachlamp – 14 Mai (4pm – 6pm)
Fel rhan o Amgueddfeydd yn y Nos 2016 fe fydd y Ganolfan Eifftaidd yn agor ei drysau’n hwyr i roi cyfle i chi archwilio’r amgueddfa gyda goleuadau’r oriel wedi’u diffodd a dim ond goleuadau’r casys ymlaen. Dyma gyfle i ailddarganfod ein casgliad grêt gan ddefnyddio fflachlampau i oleuo eich llwybr! Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer pob oed.
http://www.egypt.swan.ac.uk/index.php/events/713-museums-at-night-may-2016

• Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Gweithdai Build a Hero – Dydd Gwener 3 Mehefin
Beth yw rhinweddau arwr mawr, yn eich tyb chi? Hoffech chi roi cynnig ar ysgrifennu eich straeon eich hun? Ymunwch mewn gweithdy gyda’r awdur plant, Sarah Todd Taylor, lle byddwn yn creu awduron o’r newydd ac yn eu danfon ar anturiaethau cyffrous.
Mae Sarah Todd Taylor yn awdur plant sy’n byw yng Nghymru. Enillodd ei llyfr cyntaf, Arthur and Me, wobr llyfrau plant Firefly Press, ac fe’i cyhoeddwyd yn 2014.
Addas i blant rhwng 7 a 10 oed.
Mynediad am ddim trwy docyn
https://www.llgc.org.uk/fileadmin/fileadmin/docs_gwefan/ymweld_a_ni/arddangosfeydd/llgc__whats_on_summer_2016_web.pdf

• Parc Treftadaeth Greenfield Valley – Glitzy Glass – 28 Mai, (2pm – 4pm)
Ymunwch â’n wardeniaid a fydd yn eich helpu i roi eich cynllun ffynci chi ar eich daliwr haul eich hun. Galwch draw.
http://www.greenfieldvalley.com/w/

• Hyb Partneriaeth Tredelerch, Amser Stori Julia Donaldson (1 Mehefin 9:30am – 10:30am)
Ymunwch â ni i gael straeon gan un o hoff awduron y genedl!
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/hybiau-a-swyddfeydd-tai/Hyb-Partneriaeth-Tredelerch/Pages/default.aspx

• Archifau Gwent – Bywyd Gwyllt yn y Gweithfeydd – 4 Mai (10am – 12.30pm)
Mae Archifau Gwent mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent yn eich gwahodd i ddarganfod bywyd gwyllt ddoe, heddiw ac yfory ar gyn-safle dur Glynebwy.
Digwyddiad AM DDIM / rhaid archebu lle
http://www.gwentarchives.gov.uk/events.aspx

• Llyfrgell Castell-nedd, Rainbow Knitters (1 Mehefin, 10-hanner dydd)
Ymunwch â’n grŵp cyfeillgar o weuwyr a chroswyr a chael sgwrs dros baned o goffi. Croeso i ddechreuwyr ac arbenigwyr
http://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=2989

• Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog – Oh I do like to be beside the seaside – 2 Mehefin (10am – 4pm) yng Nghanolfan Dreftadaeth Cadeirlan Aberhonddu
Celf a chrefft glan y môr, addas ar gyfer plant 3-11 mlwydd oed
AM DDIM / Dylai plant dan 8 fod yng nghwmni oedolyn
http://www.powys.gov.uk/en/museums/visit-your-local-museum/brecknock-museum-art-gallery/

• Llyfrgell Blaenafon, Torfaen – 31/05/16 – 03/06/16
Diwrnod Stori a Chrefft: Sesiynau stori drwy gydol y bore gan ddechrau am 10:30am a sesiynau crefft yn ystod y dydd
http://www.torfaen.gov.uk/en/Libraries/Libraries.aspx

• Canolfan Thomas Telford – Teithiau Cerdded gyda Thywysydd – Dydd Llun 30 Mai 2pm a dydd Iau 2 Mehefin 2pm,
Bydd Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Menai yn cynnal dwy daith gerdded gyda thywysydd fel rhan o Ŵyl Gerdded Môn yn ystod yr hanner tymor.
http://menaibridges.co.uk/digwyddiadau-arbennig/?lang=cy

• Hyb Cymunedol Cas-gwent, Creepy Crawly Stories! (Dydd Iau 2 Mehefin, 11am – 12pm)
Gwrandewch ar straeon am bryfed prysur a gwnewch eich Pryfed Bach Hudol eich hun
Oedrannau 5-8
http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-and-libraries/chepstow-hub

• Amgueddfa ac Archifau Cyngor Bwrdeistref Wrecsam – Gwneud a Chymryd – 31/05/16 a 02/06/16 10:30am – 12:30pm
Gwneud crefft gyda gogwydd hanesyddol yn Amgueddfa Wrecsam. Themâu amrywiol.
Addas ar gyfer teuluoedd â phlant.
Digwyddiad galw heibio.
£1 i bob plentyn
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/heritage/events.cfm

• Llyfrgell Pontardawe, Clwb Lego (31 Mai, 10:30 – 11:30)
http://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=2989

• Amgueddfa Arberth, Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Plant! (28 Mai – 4 Mehefin)
Ewch draw i’r amgueddfa yn ystod yr hanner tymor a thynnu ffotograffau o gasgliad yr amgueddfa ar ffôn neu dabled. Yna, defnyddiwch apps i greu darn o gelf unigryw. I gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth cysylltwch â: emma@narberthmuseum.co.uk
http://www.narberthmuseum.co.uk/cymraeg/

• Amgueddfa Forwrol Llŷn, Bore o Hwyl i Blant! (2 Mehefin 10:30am – 12:30pm)
Sesiynau adrodd straeon yn Gymraeg a Saesneg i blant 4-7 mlwydd oed
Mae’n cynnwys cystadleuaeth liwio a phaentio wynebau
£2 yr un
http://www.llyn-maritime-museum.co.uk/index.html

• Llyfrgell Bargoed, Sesiynau Stori a Gweithgarwch (Dydd Mawrth 31 Mai, 2.30pm – 3.30pm)
Sesiynau stori a gweithgarwch ar gyfer plant
http://www.caerphilly.gov.uk/Services/Libraries/Library-locations-and-opening-times/Bargoed-library.aspx

• Llyfrgell Rhydypennau, Sgwrs Dr. Rhys Jones (28 Mai, 10:30am – 12:30pm)
Bydd Dr. Rhys Jones yn rhoi sgwrs fel rhan o ddiwrnod cymunedol llyfrgelloedd. Fe fydd crefftau a lluniaeth hefyd. Dim angen archebu.
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Libraries-and-archives/Find-a-library/Pages/Rhydypennau-Library.aspx

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal mewn Archifau, Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd yng Nghymru ewch i’n gwefannau:

www.llyfrgelloeddcymru.org / www.welshlibraries.org
www.archifaucymru.org / www.archiveswales.org

Neu ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol:
Twitter:
@WelshMusuems
@WelshLibraries
@ArchivesWales
@ArchifauCymru
@LlyfrgellCymru
Facebook:
Llyfrgelloedd Cymru a Welsh Libraries
Archifau Cymru ac Archives Wales
Gŵyl Amgueddfeydd Cymru | Welsh Museums Festival

Ychwanegu eich sylw