Making this Half Term Historic!

Ewch ar antur yr haf yma!

Mae 2016 yn Flwyddyn o Antur yng Nghymru felly os ydych yn chwilio am weithgareddau hwyliog, anturus a diddorol yr haf yma, ewch draw i’ch amgueddfa, archif a llyfrgell leol!

Dyma ragflas o rai o’r digwyddiadau gwych sydd ymlaen ledled Cymru:

 

Gogledd Cymru

 • Llyfrgell Wrecsam: Amgueddfa Flêr, paentio, gludio a blerwch hwyliog ar gyfer plant 0-3 oed! Digwyddiad galw heibio £1 fesul plentyn. Bob dydd Llun (heblaw gwyliau’r banc) ym mis Awst, 10.30am – 12.30pm.
 • Llyfrgell Wrecsam: Crefftau! Dewch i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl gyda sesiynau crefftau yn Llyfrgell Wrecsam yr haf yma. Mae’r sesiynau am ddim a does dim angen archebu ymlaen llaw. Rhaid i blant dan 7 gael eu goruchwylio. Bob dydd Mercher drwy gydol Awst.
 • Llyfrgell Penygroes, Dewch i gwrdd â’r Heddlu! Gwisgwch i fyny, olion bysedd, gweld yr offer, dim angen archebu. Dydd Llun 8 Awst, 2pm – 4pm
 • Llyfrgell Treffynnon, crefftau a gemau Roald Dahl! 16 Awst 2pm – 4pm. £1 fesul teulu, dim angen archebu.
 • Penwythnos Canoloesol Caer Mortimer, gyda’r Marcher Freeman. Tri phenwythnos o hwyl canoloesol gan arddangos arfau, gweithgareddau, saethu â bwa a mwy! Dysgwch am fywyd yn y Canol Oesoedd. 11am – 4pm, 6-7 / 13-14 / 20-21 Awst

 

De Cymru

 • Llyfrgell Castell-nedd: Crefftau Roald Dahl: Gwneud barf Mr Twit a Moddion Rhyfeddol George Awst 3 a 24, 11am
 • Llyfrgell Ganolog Caerdydd: Digwyddiadau bob dydd Llun a dydd Gwener am 2pm wedi’u hysbrydoli gan weithiau Roald Dahl ac awduron tebyg. Rhaid archebu pob sesiwn ymlaen llaw.
 • Amgueddfa Wlân Cymru: Y Gorlan Grefftau: Hofrenyddion sy’n troelli a pharasiwtiau sy’n plymio i’r ddaear. Dewch i greu hofrennydd bapur syml a pharasiwt sy’n gweithio – gyda model bach o berson i’w brofi. Dydd Iau 11 – Dydd Sadwrn 13 Awst 12 – 3pm.
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: Penwythnos Môr-ladron: Gwisgwch eich het drichornel a chodi hwyl am y Glannau am benwythnos cyffrous, gan gynnwys adrodd straeon anturus. Cyfle am hunlun gyda Jack Sparrow. 20 a 21 Awst, 11am – 4pm
 • Llyfrgell Pontypŵl: Storïau a Chrefftau’r Haf. Bob dydd Mawrth yn ystod mis Awst, 2.30pm – 3.30pm. Ar gyfer plant 5 mlwydd oed a throsodd. Am ddim.
 • Llyfrgell Arberth: Gweithdai Adrodd Storïau Creadigol ar gyfer Teuluoedd, 17 Awst, 10.45am – 12.30pm a 2.12pm – 3.45pm.
 • Llyfrgell Merthyr: Stori Darllen Mawr Direidus ac amser Crefftau: Llythyr Merthyr bob dydd Mercher
 • 2pm-3pm, Llyfrgell Dowlais dydd Iau 10.30am – 11.30am, mae byrddau crefftau yn Llyfrgelloedd Treharris ac Aberfan drwy gydol yr haf!
 • Llyfrgell Llanelli, Digwyddiad yr CMM, Drwy’r dydd! Pob oed, dydd Iau 25 Awst

Canolbarth Cymru

 • Amgueddfa Powysland: Bob dydd Llun, 11.30am – 2pm, gweithgareddau ar gyfer plant 3 blwydd oed ac uwch, £3 fesul plentyn.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Gweithdy Roald Dahl, Golwg unigryw ar archifau Amgueddfa a Chanolfan Stori Roald Dahl gyda’r Archifydd Rachel White. 10 Awst

 

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal mewn Archifau, Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd yng Nghymru ewch i’n gwefannau:

 

www.welshlibraries.org / www.llyfrgelloeddcymru.org

www.archiveswales.org / www.archifaucymru.org

 

Neu ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Twitter:

@WelshMusuems

@WelshLibraries

@ArchivesWales

@ArchifauCymru

@LlyfrgellCymru

Facebook:

Welsh Libraries a Llyfrgelloedd Cymru

Archives Wales ac Archifau Cymru

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru | Welsh Museums Festival

Ychwanegu eich sylw