Making this Half Term Historic!

Lansio Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2018 yn Yr Ysgwrn

Mae’r Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Twristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas AC, wedi lansio  Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2018 yn Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae hen gartref annwyl y bardd o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn, wedi cael ei adnewyddu yn helaeth yn ddiweddar, a chyhoeddodd y Gweinidog ei bod erbyn hyn wedi llwyddo i ennill statws Amgueddfa Ardystiedig. Dywedodd “Rydym yn hynod ffodus yng Nghymru bod gennym gyfoeth o amgueddfeydd sydd yn llawn gydag eitemau hynod o ddiddorol – o amgueddfeydd awyr agored ac amgueddfeydd byw fel Yr Ysgwrn, sydd bellach yn ardystiedig, i amgueddfeydd hynod arbenigol a chasgliadau lleol gwych.

“Ystyriaf yr Ŵyl fel cyfle i amgueddfeydd estyn allan at eu cymuned leol a helpu pobl i drochi eu hunain yn eu diwylliant a’u treftadaeth. Gobeithio bydd hyn yn helpu i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl i ddysgu mwy am ein hanes diddorol.”

Ychwanegodd Victoria Rogers, Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, “Nod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yw ysbrydoli ymwelwyr i ddysgu mwy am rai o’r straeon treftadaeth a chelfyddydau anhygoel sydd ar garreg eu drws drwy amrywiaeth o brofiadau gwahanol. Gyda hanner tymor a Gŵyl Calan Gaeaf yn cyd-daro mae’n gyfle i wneud rhywbeth gyda’r teulu cyfan, felly byddwn yn eich annog i edrych beth sy’n mynd ymlaen yn eich ardal leol a dechrau crwydro!”

Mae Yr Ysgwrn wedi dod yn bell yn ei fodolaeth fer fel atyniad i ymwelwyr ac mae cael statws amgueddfa ardystiedig yn coroni’r cyfan yn ôl Sian Griffiths o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, “Mae Yr Ysgwrn wedi cael un mis ar bymtheg rhyfeddol ers ail-agor i’r cyhoedd ym mis Mehefin 2017. Wrth i’r Ŵyl Amgueddfeydd Cymru ddechrau rydym yn falch iawn bod panel achredu wedi cydnabod bod ymdrechion staff, gwirfoddolwyr ac awdurdod y Parc Cenedlaethol i gyflawni’r arferion gorau mewn llywodraethu, gofalu am gasgliadau a phrofiad ymwelwyr o ansawdd cenedlaethol safonol. Mae Yr Ysgwrn yn Amgueddfa o arwyddocâd rhyngwladol ac ein braint yw cynnig y gofal gorau i’r casgliadau, staff a gwirfoddolwyr ac ymwelwyr!”

Ychwanegu eich sylw