Polisi Cwcis

1. Rhagarweiniad
1.1 Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis.
1.2 [Byddwn yn gofyn i chi gydsynio i ni ddefnyddio cwcis yn unol â thelerau’r polisi hwn pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan am y tro cyntaf. / Trwy ddefnyddio ein gwefan a chytuno i’r polisi hwn, rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis yn unol â thelerau’r polisi hwn.]
2. Ynghylch cwcis
2.1 Mae cwci yn ffeil sy’n cynnwys côd adnabod (llinyn o lythrennau a rhifau) sy’n cael ei hanfon gan weinydd gwe at borwr gwe ac mae’n cael ei storio gan y porwr. Yna bydd y côd adnabod yn cael ei anfon yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gwneud cais am dudalen gan y gweinydd.
2.2 Gall cwcis un ai fod yn gwcis “parhaus” neu’n gwcis “sesiwn”: bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys hyd at ei ddyddiad dod i ben penodedig, oni bai y bydd yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; ar y llaw arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe yn cael ei gau.
2.3 Yn nodweddiadol, nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n enwi defnyddiwr yn bersonol, ond fe all gwybodaeth bersonol rydym yn ei storio amdanoch gael ei chysylltu â’r wybodaeth sy’n cael ei storio mewn cwcis ac sydd i’w chael gan gwcis.
2.4 Gellir defnyddio cwcis gan weinyddwyr gwe i adnabod a dilyn defnyddwyr wrth iddyn nhw we-lywio gwahanol dudalennau ar wefan ac adnabod defnyddwyr sy’n dychwelyd i wefan.
3. Ein cwcis
3.1 Byddwn yn defnyddio [cwcis sesiwn yn unig / cwcis parhaol yn unig / cwcis sesiwn a pharhaol] ar ein gwefan.
3.2 Mae enwau’r cwcis y byddwn yn eu defnyddio ar ein gwefan, a phwrpas eu defnyddio, yn cael eu disgrifio isod:
(a) byddwn yn defnyddio [enw’r cwci] ar ein gwefan i [adnabod cyfrifiadur pan fydd defnyddiwr yn ymweld â’r wefan / dilyn defnyddwyr wrth iddyn nhw we-lywio’r wefan / galluogi pobl i ddefnyddio cert siopa ar y wefan / gwella defnyddioldeb y wefan / dadansoddi’r defnydd ar y wefan / gweinyddu’r wefan / atal twyll a gwella diogelwch y wefan / personoli’r wefan ar gyfer pob defnyddiwr / targedu hysbysebion a allai fod o ddiddordeb arbennig i ddefnyddwyr penodol / [disgrifiwch y pwrpas]];
(b) [ailadroddwch yn ôl yr angen.]
4. Cwcis dadansoddi
4.1 Byddwn yn defnyddio [Google Analytics] i ddadansoddi’r defnydd ar ein gwefan.
4.2 Mae ein darparwr gwasanaeth dadansoddi yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall am y defnydd a wneir o’r wefan trwy gyfrwng cwcis.
4.3 Dyma enwau’r cwcis dadansoddi sy’n cael eu defnyddio gan ein gwefan: [_utma, _utmb, _utmc and _utmz]
4.4 Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chynhyrchu mewn perthynas â’n gwefan yn cael ei defnyddio i greu adroddiadau am y defnydd a wneir ar ein gwefan.
4.5 Mae polisi preifatrwydd ein darparwr gwasanaeth dadansoddi ar gael yn: [http://www.google.com/policies/privacy/].
5. Cwcis trydydd parti
5.1 Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis trydydd parti hefyd.
5.2 [[Rydym yn cyhoeddi hysbysebion ar sail diddordeb Google AdSense ar ein gwefan. Mae’r rhain yn cael eu teilwra gan Google i adlewyrchu eich diddordebau. Er mwyn pennu eich diddordebau, bydd Google yn dilyn eich ymddygiad ar ein gwefan ac ar wefannau eraill ar draws y we gan ddefnyddio’r cwci DoubleClick. / Rydym yn cyhoeddi hysbysebion Google AdSense ar ein gwefan. Er mwyn pennu eich diddordebau, bydd Google yn dilyn eich ymddygiad ar ein gwefan ac ar wefannau eraill ar draws y we gan ddefnyddio’r cwci DoubleClick. / Rydym yn cyhoeddi hysbysebion Google AdSense ar ein gwefan. Mae dilyn ymddygiad fel hyn yn caniatáu i Google deilwra’r hysbysebion a welwch ar wefannau eraill i adlewyrchu eich diddordebau (ni fyddwn yn cyhoeddi hysbysebion ar sail diddordeb ar y wefan hon).] Gallwch weld, dileu neu ychwanegu categorïau diddordeb sy’n gysylltiedig â’ch porwr trwy fynd i: http://www.google.com/settings/ads/. Gallwch hefyd optio allan o gwci rhwydwaith partner AdSense gan ddefnyddio’r gosodiadau hynny neu drwy ddefnyddio dull optio allan aml-gwci yr NAI (Network Advertising Initiative) yn: http://www.networkadvertising.org/choices/. Ond, mae’r dulliau optio allan hyn yn gwcis eu hunain, ac os byddwch yn clirio’r cwcis oddi ar eich porwr ni fyddwch wedi’ch optio allan ddim mwy. Er mwyn parhau wedi’ch optio allan o ran porwr neilltuol, mae’n bosib y byddwch eisiau ystyried defnyddio ategyn porwr Google sydd ar gael yn: https://www.google.com/settings/ads/plugin.]
5.3 Mae manylion cwcis trydydd parti [eraill] sy’n cael eu defnyddio gan ein gwefan yn cael eu disgrifio isod:
(a) [manylion cwcis trydydd parti;]
(b) [ailadroddwch yn ôl yr angen.]
6. Rhwystro cwcis
6.1 Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi wrthod derbyn cwcis; er enghraifft:
(a) yn Internet Explorer (fersiwn 10) gallwch rwystro cwcis gan ddefnyddio’r gosodiadau gwrth-wneud ymdrin â chwcis sydd ar gael trwy glicio “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” ac yna “Advanced”;
(b) yn Firefox (fersiwn 24) gallwch rwystro pob cwci trwy glicio “Tools”, “Options”, “Privacy”, dewis “Use custom settings for history” o’r gwymplen, a thynnu’r clic oddi ar “Accept cookies from sites”; ac
(c) yn Chrome (fersiwn 29), gallwch rwystro pob cwci trwy fynd ar ddewislen “Customise and control”, a chlicio “Settings”, “Show advanced settings” a “Content settings”, ac yna dewis “Block sites from setting any data” dan y pennawd “Cookies”.
6.2 Bydd rhwystro pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.
6.3 [Os byddwch yn rhwystro cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio’r holl nodweddion ar ein gwefan.]
7. Dileu cwcis
7.1 Gallwch ddileu cwcis sydd eisoes wedi’u storio ar eich cyfrifiadur; er enghraifft:
(a) yn Internet Explorer (fersiwn 10), rhaid i chi fynd ati â llaw i ddileu ffeiliau cwcis (mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn yn http://support.microsoft.com/kb/278835);
(b) yn Firefox (fersiwn 24), gallwch ddileu cwcis trwy glicio “Tools”, “Options” a “Privacy”, yna dewis “Use custom settings for history”, clicio “Show Cookies”, ac yna clicio “Remove All Cookies”; ac
(c) yn Chrome (fersiwn 29), gallwch ddileu pob cwci trwy fynd ar ddewislen “Customise and control”, a chlicio “Settings”, “Show advanced settings” a “Clear browsing data”, ac yna dewis “Delete cookies and other site and plug-in data” cyn clicio “Clear browsing data”.
7.2 Bydd dileu cwcis yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.
8. Dewisiadau o ran cwcis
8.1 Gallwch reoli eich dewisiadau o ran defnyddio cwcis ar ein gwefan trwy fynd i: [URL]
9. Ein manylion
9.1 Mae’r wefan hon yn cael ei gweithredu ac mae’n eiddo i Dîm Datblygu Cynulleidfa, Cymru Gyfan – Llyfrgelloedd, Archifau ac Amgueddfeydd.
9.2 Rydym wedi’n cofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif cofrestru [rhif], ac mae ein swyddfa gofrestredig yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Ffordd y Castell, Coedpoeth, Wrecsam LL11 3NA
9.3 Ein prif le busnes yw’r cyfeiriad uchod.
9.4 Gallwch gysylltu â ni trwy ysgrifennu at y cyfeiriad busnes uchod, trwy ddefnyddio ein ffurflen gysylltu ar y wefan, neu drwy ein ffonio ar 01978 722988.