Making this Half Term Historic!

Rhyfeddwch mewn amgueddfeydd ledled Cymru

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo arlwy ddiwylliannol arbennig Cymru yng Ngŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni rhwng 28 Hydref – 5 Tachwedd 2017. Bydd digwyddiadau ac arddangosfeydd amrywiol ar gael i’r teulu cyfan, o nosweithiau cysgu dros nos i sgyrsiau, o deithiau cerdded i atgynyrchiadau, o bartïon i weithgareddau thema Calan Gaeaf.

O dan y thema “Rhyfeddwch” bydd gan raglen Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni rywbeth at ddant pawb – ewch i’r adran Digwyddiadau i gael gwybod pa ddigwyddiadau ac arddangosfeydd sy’n cael eu cynnal.

Ychwanegu eich sylw