Blog

Diolch!

Kids in museums logo

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y Diwrnod Meddiannu gwych ar Ddydd Iau Tachwedd 10fed

Cawsom y Diwrnod Meddiannu gorau a fu ar Dachwedd y 10fed, pan feddiannwyd bron i 50 o amgueddfeydd, cestyll, cartrefi hanesyddol, llyfrgelloedd a safleoedd treftadaeth ledled Cymru. Roedd mwy na 1,000 o blant a phobl ifanc yn eu harddegau’n gwneud y swyddi y mae oedolion yn eu gwneud fel arfer.

Roedd llwyddiant y diwrnod yn rhyfeddol. Parhaodd y cyffro am ddiwrnodau wedyn ac mae’n dal i fynd! Roedd hi’n wefr cael gweld beth oedd yn digwydd drwy Gymru gyfan ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y newyddion. Gwelwch ein Storify i ddilyn yr hyn a ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw

Hoffem eich helpu i rannu’ch stori

Rydym wedi derbyn lluniau a fideos gwych yn barod, ond hoffem weld beth mae pawb wedi bod yn ei wneud. Os oes gennych unrhyw luniau, fideos, erthyglau, blogiau, dyfyniadau neu sylwadau y byddech yn hapus i ni eu rhannu, anfonwch nhw i takeoverday@kidsinmuseums.org.uk.

Hefyd, byddwn yn cysylltu â chi yn y Flwyddyn Newydd i ofyn am adborth ynglŷn â’ch profiad ar y Diwrnod Meddiannu.

Cofiwch, gall y Diwrnod Meddiannu ddigwydd unrhyw bryd

A fethoch chi â rhedeg y Diwrnod Meddiannu ym mis Tachwedd eleni? Hoffech chi gynnal un cyn mis Tachwedd 2017? Cofiwch ein bod yn cefnogi Diwrnodau Meddiannu sy’n digwydd drwy gydol y flwyddyn, felly edrychwch ar ein pecyn taflenni gwybodaeth i’ch helpu i gynllunio’r hyn y gallech ei wneud nesaf. Yna cysylltwch â’r tîm Diwrnod Meddiannu ar takeoverday@kidsinmuseums.org.uk i dderbyn ein cefnogaeth ac i gofrestru eich digwyddiad.

Ychwanegu eich sylw