Making this Half Term Historic!

Pam fod Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn wych ar gyfer eich gwasanaeth chi!

Mae Gwobrau Marchnata 2017 bron â chyrraedd a chredwn ei fod yn amser gwych i adlewyrchu ar sut gallant gael cymaint o ddylanwad positif ar eich gwasanaeth a’ch staff.
Yn y fideo hwn, mae Andrew Dulley, Archifydd Sir Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg, yn adlewyrchu ar yr effaith y mae ennill wedi ei gael arno a’r gwasanaeth yn ogystal â’r cyhoeddusrwydd bu iddynt dderbyn wedi hynny…

Ychwanegu eich sylw