Gwirfoddolwyr
Ers dros 80 mlynedd, fe fu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cefnogi gwirfoddolwyr, elusennau a grwpiau cymunedol i wneud Cymru yn lle gwell, trwy hyfforddiant a chyngor, cynlluniau ariannu a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol. Mae’n annog arferion da ym maes gwirfoddoli trwy’r cynllun Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, mae’n cynnig cefnogaeth am ddim i godi arian trwy Gatalydd Cymru, ac mae’n mawrygu gwirfoddolwyr yn flynyddol trwy gyfrwng Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn.
Mae cyfleoedd i wirfoddoli ledled Cymru yn cael eu hysbysebu ar y wefan www.volunteering-wales.net