Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn brysur paratoi llawn crochan o ysbrydoliaeth ar gyfer #hannertymorhanesyddol, wrth i amgueddfeydd ledled y wlad baratoi ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Eleni bydd cymysgedd o ddigwyddiadau byw gwych mewn amgueddfeydd ar hyd a lled y Genedl, yn ogystal â gweithgareddau ar-lein i'w mwynhau. Fel bob amser, bydd gwledd o weithgareddau i'r hen a'r ifanc, a bydd y mwyafrif AM DDIM. Ariennir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, sef y corff eirioli ar gyfer amgueddfeydd ac orielau a'r rhai sy'n gweithio yn y sector hwn yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae'n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd Cymreig Achrededig unigryw, o rai annibynnol bach i amgueddfeydd...

darllen mwy