Mae’n bleser gennym gynnig cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau AM DDIM i chi yn ystod Hanner Tymor yr hydref fel rhan o Wyl Amgueddfeydd Cymru. Gallwch chwilio am ddigwyddiadau yn eich rhanbarth, yn ôl dyddiad neu fath. Dyma ddymuno #hannertymorhanesyddol i chi