Er gwaethaf cloeon COVID a’r cyfyngiadau Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i helpu chi fwynhau #HannerTymorHanesyddol mis Hydref yma, gydag ystod o ddigwyddiadau diogel COVID arbennig mewn amgueddfeydd agored, a chyfoeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau ar-lein i swyno pob oedran, rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd.

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, sef y corff strategol ar gyfer amgueddfeydd ac orielau a rheini sy’n gweithio ofewn y sector yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae’n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd unigryw achrededig Cymru, o’r rhai bach iawn i’n hamgueddfeydd cenedlaethol gwych. Gyda’i gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn adrodd stori Cymru, ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu, archwilio a gwybodaeth am ein hunaniaeth leol a chenedlaethol, a sut rydym wedi byw yma yng Nghymru ers cyn cof.

Mewn rhanbarthau nad ydynt yn destun i gloeon COVID lleol, mae amgueddfeydd ar draws Cymru yn paratoi gweithgareddau diogel ar eu safleoedd, tra bod eraill yn paratoi cynnig y gallwn ei ddarlledu i’ch cartref, gan gynnwys gweithdai ar-lein, sgyrsiau a gweithgareddau. Bydd ‘Amgueddfa Adref’ yn un o themâu allweddol eleni, ac yn ogystal â dod â chynnwys amgueddfeydd i gartrefi byddwn hefyd yn eich helpu i gysidro eich cartref fel amgueddfa.

Ar ben hynny i gyd, bydd digon o weithgaredd a hwyl, i helpu i wneud hanner tymor mor ddiddorol a chyffrous â phosib ac rydyn ni wrth law i gefnogi gyda halibalŵ Calan Gaeaf hefyd!

Wrth siarad am yr Ŵyl, dywedodd Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, Victoria Rogers: “Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn darparu ffocws i amgueddfeydd yng Nghymru greu digwyddiadau i rymuso a chysylltu ymhellach â’u cymunedau lleol, ac i gyffroi cenhedlaeth newydd am hanes a straeon eu lle. Mae amgueddfeydd yn warchodwyr ein gorffennol, ond meant hefyd yn ymwneud yn y bôn â phobl ac â chreu ein dyfodol. Bydd Gŵyl eleni yn canolbwyntio ar sicrhau bod pobl ledled y wlad yn gallu mwynhau cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau yn eu hamgueddfeydd lleol – p’un ai ar y safle neu ar-lein – rhywbeth rydyn ni’n gwybod sydd ei angen yn fawr ar hyn o bryd.”

Ariennir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd eleni, gyda chyfuniad o ddigwyddiadau mewn amgueddfeydd ac ar-lein ar gyfer pob oedran, ac mae llawer ohonynt AM DDIM. Ceir manylion llawn gweithgareddau Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar wefan yr ŵyl: www.amgueddfeydd.cymru

Angharad Wynne
Author: Angharad Wynne