Newyddion Ddiweddaraf

Straeon Blaenorol

Ewch i Amgueddfa ar Ddydd Gwyl Dewi!

(Ch-Dd) Sgrinwyna; Tudur Phillips (Amgueddfa Wlân Cymru); Cefyn Burgess: Cwlwm Gwlân; Robert Havard: Tanio'r Rhondda. Beth ydych chi wedi'i gynllunio? Mae ein hamgueddfeydd gwych â digwyddiadau gwych dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi. Mae pob amgueddfa isod yn rhan o Her...

darllen mwy

Archwiliwch Ein Hanes a Diwylliant Amrywiol gyda’ch Pasbort

Ydych chi'n mynd i fod yn cymryd rhan yn ein Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru newydd? Wrth i ni fynd ati i roi sylw i wahanol amgueddfeydd, rydym wedi cael ein hysbrydoli gan weithgareddau’r Hydref ynghylch â Mis Hanes Pobl Dduon ac am gynnig enghreifftiau i chi lle...

darllen mwy

Gweithgareddau Newydd 2023

Mae Gŵyl 2023 bron yma ac mae nifer o weithgareddau newydd gwych yn aros amdanoch eleni. Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru Dyma her newydd sbon fydd yn eich annog i ymweld â llawer o amgueddfeydd gwych Cymru, gan achub ar y cyfle i ennill gwobr arbennig ar yr un pryd!...

darllen mwy

Dim ond 10 diwrnod i fynd…

Dim ond 10 diwrnod sydd nes bod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn dychwelyd gydag wythnos o ddigwyddiadau arbennig i ddathlu hanes a diwylliant amrywiol ein gwlad dros hanner tymor yr hydref (Sadwrn 28 Hydref - Sul 5 Tachwedd). Dechreuodd yr Ŵyl - a drefnir gan Ffederasiwn...

darllen mwy