Newyddion Ddiweddaraf

Straeon Blaenorol

Archwiliwch Ein Hanes a Diwylliant Amrywiol gyda’ch Pasbort

Ydych chi'n mynd i fod yn cymryd rhan yn ein Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru newydd? Wrth i ni fynd ati i roi sylw i wahanol amgueddfeydd, rydym wedi cael ein hysbrydoli gan weithgareddau’r Hydref ynghylch â Mis Hanes Pobl Dduon ac am gynnig enghreifftiau i chi lle...

darllen mwy

Gweithgareddau Newydd 2023

Mae Gŵyl 2023 bron yma ac mae nifer o weithgareddau newydd gwych yn aros amdanoch eleni. Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru Dyma her newydd sbon fydd yn eich annog i ymweld â llawer o amgueddfeydd gwych Cymru, gan achub ar y cyfle i ennill gwobr arbennig ar yr un pryd!...

darllen mwy

Dim ond 10 diwrnod i fynd…

Dim ond 10 diwrnod sydd nes bod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn dychwelyd gydag wythnos o ddigwyddiadau arbennig i ddathlu hanes a diwylliant amrywiol ein gwlad dros hanner tymor yr hydref (Sadwrn 28 Hydref - Sul 5 Tachwedd). Dechreuodd yr Ŵyl - a drefnir gan Ffederasiwn...

darllen mwy

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 2023 – Rhywbeth at ddant pawb!

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ôl! Cynhelir yr ŵyl rhwng dydd Sadwrn 28 Hydref a dydd Sul 5 Tachwedd eleni, gan gwmpasu wythnos hanner tymor. Bydd rhywbeth at ddant pawb yn ystod yr ŵyl, gyda digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal mewn amgueddfeydd bach a mawr ledled...

darllen mwy