Newyddion Ddiweddaraf

Rydym yn paratoi am #hannertymorhanesyddol arall yma yng Nghymru

Rydym yn paratoi am #hannertymorhanesyddol arall yma yng Nghymru

Rydyn ni’n bragu llawn crochan o ysbrydoliaeth yn barod ar gyfer #hannertymorhanesyddol yma yng Nghymru unwaith eto wrth i amgueddfeydd ar draws y tir baratoi ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Eleni bydd cymysgedd o ddigwyddiadau byw gwych mewn amgueddfeydd ym mhob cwr o’r wlad, yn ogystal â gweithgareddau ar-lein i’w mwynhau. Ac fel sy’n arferol, bydd gweithgaredd i’r hen a’r ifanc i’w mwynhau, a bydd y mwyafrif am ddim.

Straeon Blaenorol

Rydym yn paratoi am #hannertymorhanesyddol arall yma yng Nghymru

Rydyn ni’n bragu llawn crochan o ysbrydoliaeth yn barod ar gyfer #hannertymorhanesyddol yma yng Nghymru unwaith eto wrth i amgueddfeydd ar draws y tir baratoi ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Eleni bydd cymysgedd o ddigwyddiadau byw gwych mewn amgueddfeydd ym mhob cwr o’r wlad, yn ogystal â gweithgareddau ar-lein i’w mwynhau. Ac fel sy’n arferol, bydd gweithgaredd i’r hen a’r ifanc i’w mwynhau, a bydd y mwyafrif am ddim.

darllen mwy

AMGUEDDFEYDD CYMRU YN RHANNU HANES, DIWYLLIANT A GWYDDONIAETH AR-LEIN I GEFNOGI TYMOR HANNER DAN GLO

Dros hanner tymor mis Hydref, bydd ein hamgueddfeydd yn gwneud eu gorau glas i gynnig ystod o weithgareddau, digwyddiadau ac adnoddau cyffrous, ffrwydrol ac atyniadol sydd wedi’u cynllunio i guro diflastod y gyfnod cloi Covid yng Nghymru. Wrth i bob amgueddfa ledled y Genedl gau eu drysau yn unol a’r gwaharddiadau yng Ngymru, mae eu timau’n brysur rannu gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer hanner tymor fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru, ar-lein.

Wrth siarad am yr Ŵyl, dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Elis-Thomas, “Rwy’n falch o’r gwytnwch, yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd y mae ein hamgueddfeydd yn eu dangos wrth iddynt weithio i sicrhau y gall eu casgliadau a’u gwybodaeth gael eu rhannu er bod eu drysau ar gau yn ystod yr amser heriol hwn. Bydd yr hanner tymor hwn dan waharddiadau yn arbennig o anodd i deuluoedd ac yn unig i lawer. Fel y gwelsom trwy gydol y pandemig hwn, mae diwylliant yn hanfodol wrth gynnal lles, felly rwy’n falch iawn bod ein hamgueddfeydd yn gwneud eu gorau i ddarparu adnoddau a gweithgareddau ar-lein i ddifyrru ac addysgu yn ystod wythnos Gŵyl Amgueddfeydd Cymru.”

darllen mwy

GŴYL AMGUEDDFEYDD CYMRU 2020

Er gwaethaf cloeon COVID a’r cyfyngiadau Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i helpu chi fwynhau #HannerTymorHanesyddol mis Hydref yma, gydag ystod o ddigwyddiadau diogel COVID arbennig mewn amgueddfeydd agored, a chyfoeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac...

darllen mwy