Er gwaethaf cloeon COVID a’r cyfyngiadau Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i helpu chi fwynhau #HannerTymorHanesyddol mis Hydref yma, gydag ystod o ddigwyddiadau diogel COVID arbennig mewn amgueddfeydd agored, a chyfoeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau ar-lein i swyno pob oedran, rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd. Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, sef y corff strategol ar gyfer amgueddfeydd ac orielau a rheini sy’n gweithio ofewn y sector yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae'n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd unigryw achrededig Cymru, o'r rhai bach iawn i'n hamgueddfeydd cenedlaethol gwych. Gyda’i gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn adrodd stori Cymru, ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu,...

darllen mwy