(Ch-Dd) Sgrinwyna; Tudur Phillips (Amgueddfa Wlân Cymru); Cefyn Burgess: Cwlwm Gwlân; Robert Havard: Tanio'r Rhondda. Beth ydych chi wedi'i gynllunio? Mae ein hamgueddfeydd gwych â digwyddiadau gwych dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi. Mae pob amgueddfa isod yn rhan o Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru, lle gallwch ennill clustffonau a thocynnau Ymddiriedolaeth Genedlaethol ddiwrnod i’r teulu hyd nes 14 Ebrill. Cymerwch ran! Ewch i amgueddfa!  Dyma ychydig syniadau. Amgueddfa Wlân Cymru Ar ddydd Sadwrn 2 Mawrth, mwynhewch ddiwrnod o hwyl, llawn crefftau, ac ymunwch â Tudur Phillips am ddawnsio clocsiau cŵl, gemau a mwy! Mewn partneriaeth â Menter Gorllewin Sir Gâr a Chylch Meithrin Drefach Felindre, mae’r sesiwn gyntaf yn dechrau 10.30am a’r olaf yn dechrau am 2pm. Yn rhad ac am ddim....

darllen mwy