Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru

Dyma ein Her newydd!

I’w chychwyn o hanner tymor yr Hydref 2023 hyd nes 14 Ebrill 2024. 

Dyma ffordd wych o ymweld â nifer o amgueddfeydd gwych Cymru – ac yn gyfle i ennill gwobr arbennig! 

Gallwch gasglu pasbort o unrhyw un o’r amgueddfeydd isod, sy’n rhan o’r her.

Amgueddfeydd yn Cymryd Rhan

Canolfan Dreftadaeth Doc Penfro

View Museum

Amgueddfa Hedfan De Cyrmu

View Museum

Canolfan Dylan Thomas

View Museum

Neuadd y Sir

View Museum

Dylan Thomas' Birthplace

View Museum

Yr Ysgwrn, Cartref y Bardd Hedd Wyn

View Museum

Amgueddfa Hanes Natur Brambell

View Museum

Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

View Museum

Amgueddfa Caerdydd

View Museum

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod

View Museum

Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol

View Museum

Amgueddfa Syr Henry Jones

View Museum

Y Lanfa Amgueddfa Powysland Llyfrgell y Trallwng

View Museum

Canolfan Eifftaidd, Prifysgol Abertawe

View Museum

Amgueddfa ac Oriel Rhaedr Gwy

View Museum

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

View Museum

Amgueddfa’r Bathdy Brenhinol

View Museum

Amgueddfa Penmaenmawr

View Museum

Amgueddfa Pontypridd

View Museum

Oriel Plas Glyn y Weddw

View Museum

Amgueddfa Celf Fodern, Machynlleth

View Museum

Amgueddfa Torfaen Museum

View Museum

Amgueddfa Forwrol Llŷn

View Museum

Amgueddfa Dyffryn Maes-glas

View Museum

Firing Line: Amgueddfa’r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd

View Museum

Amgueddfa Cwm Cynon

View Museum

Amgueddfa Llandudno

View Museum

Amgueddfa Lloyd George a Highgate

View Museum

Oriel Ynys Môn

View Museum

Carchar Rhuthun

View Museum

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

View Museum

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

View Museum

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

View Museum

Amgueddfa Cas-gwent

View Museum

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

View Museum

Amgueddfa’r Fenni

View Museum

Amgueddfa Ceredigion

View Museum

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

View Museum

Amgueddfa Lechi Cymru

View Museum

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

View Museum

Amgueddfa Wlân Cymru

View Museum

Sut mae cymryd rhan?

Wyt ti wedi derbyn dy basbort? Gwych!

Yr hyn sydd angen i ti ei wneud nawr yw ymweld â chwech o amgueddfeydd Cymru. Gall y rhain fod yn rhai lleol, neu unrhyw le ar draws Cymru (ar y rhestr uchod, wrth gwrs).

Ym mhob amgueddfa, gwna’n siwr dy fod ti’n dangos dy basbort i aelod o staff neu wirfoddolwr er mwyn iddynt gofnodi dy ymweliad yn swyddogol.

Wedi i ti gwblhau’r her, bydd angen i ti lenwi ffurflen gyda’r manylion er mwyn bod â chyfle i ennill gwobr arbennig. Mae gen ti hyd at flwyddyn i wneud y chwe ymweliad.

Wyt ti wedi cwblhau’r Her?

Gwych! A llongyfarchiadau!

Clicia yma i lenwi’r ffurflen Her Pasbort gyda manylion dy chwe ymweliad a manylion cyswllt (rhaid gofyn caniatâd oedolyn yn gyntaf).

Wedi i ti wneud hyn, bydd dy enw yn mynd i mewn i’r het â chyfle i ennill gwobr arbennig. Byddwn yn cysylltu gyda’r enillydd maes o law.

Pob lwc!

Telerau ac Amodau’r Gystadleuaeth:1. Mae’r gystadleuaeth yn dechrau ar ddydd Sadwrn 28 Ebrill 2023 ac yn gorffen ar ddydd Sul 14 Ebrill 2024. Cynhelir y raffl ar ddydd Llun 15 Ebrill 2024. 2. Ni roddir arian parod cyfwerth â’r wobr. 3. Nid yw pobl sy’n gweithio’n uniongyrchol ar Ŵyl Amgueddfeydd Cymru, aelodau o’u teulu agos, a / neu bobl sy’n byw yn yr un cartref yn gymwys i gymryd rhan. 4. Un tro i bob person.